凤栖梧(帘下清歌帘外宴)拼音版

作者:柳永 朝代:宋朝
凤栖梧(帘下清歌帘外宴)原文
【凤栖梧】 帘下清歌帘外宴。 虽爱新声,不见如花面。 牙板数敲珠一串,梁尘暗落琉璃盏。 桐树花深孤凤怨。 渐遏遥天,不放行云散。 坐上少年听不惯,玉山未倒肠先断。
凤栖梧(帘下清歌帘外宴)拼音版
【fèng qī wú 】 lián xià qīng gē lián wài yàn 。 suī ài xīn shēng ,bú jiàn rú huā miàn 。 yá bǎn shù qiāo zhū yī chuàn ,liáng chén àn luò liú lí zhǎn 。 tóng shù huā shēn gū fèng yuàn 。 jiàn è yáo tiān ,bú fàng háng yún sàn 。 zuò shàng shǎo nián tīng bú guàn ,yù shān wèi dǎo cháng xiān duàn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳永的诗词大全 柳永的代表作 写过的诗词

《锦堂春(坠髻慵梳)》 《双声子·晚天萧索》 《少年游(十之五·林钟商)》 《合欢带(林钟商)》 《迎春乐(林钟商)》 《倾杯乐(散水调)》 《尾犯·夜雨滴空阶》 《采莲令·月华收》 《雪梅香·景萧索》 《少年游·参差烟树灞陵桥》 《倾杯乐(仙吕宫)》 《送征衣·过韶阳》 《征部乐(双调)》 《巫山一段云(五之五·双调)》 《过涧歇近(中吕调)》 《少年游(十之四·林钟商)》 《望远行(中吕调)》 《诉衷情近(二之一·林钟商)》 《集贤宾(小楼深巷狂游遍)》 《归朝欢(别岸扁舟三两只)》 《传华枝(大石调)》 《甘草子(秋尽)》 《法曲献仙音(小石调)》 《斗百花(三之二)》 《隔帘听(林钟商)》 《洞仙歌》 《佳人醉(双调)》 《卜算子(歇指调)》 《柳初新(大石调)》 《祭天神(中吕调)》 《木兰花慢(拆桐花烂熳)》 《法曲第二(小石调)》 《鹧鸪天·吹破残烟入夜风》 《慢卷袖(闲窗烛暗)》 《驻马听(林钟商)》 《两同心(二之一·大石调)》 《凤栖梧(三之三·小石调)》 《瑞鹧鸪(二之一·南吕调)》 《安公子(中吕调)》 《归朝欢(双调)》 《集贤宾(林钟商)》 《河传(二之一·仙吕调)》 《长寿乐(平调)》 《引驾行(中吕调)》 《迷仙引·才过笄年》 《夜半乐·冻云黯淡天气》 《定风波(双调)》 《减字木兰花(仙吕调)》 《倾杯(黄钟羽)》 《凤衔杯(二之二·大石调)》 《安公子(二之二·般涉调)》 《荔枝香(歇指调)》 《愁蕊香引(小石调)》 《玉楼春(五之一·大石调)》 《甘州令(仙吕调)》 《曲玉管(江边日晚)》 《秋夜月·当初聚散》 《留客住(林钟商)》 《宣清(林钟商)》 《慢卷绸(双调)》 《一寸金(小石调)》 《木兰花慢·拆桐花烂熳》 《定风波(自春来、惨绿愁红)》 《黄莺儿·园林晴昼春谁主》 《早梅芳》 《巫山一段云(五之四·双调)》 《洞仙歌(中吕调)》 《夏云峰(歇指调)》 《八六子(平调)》 《浪淘沙慢·梦觉透窗风一线》 《戚氏(中吕调)》 《八声甘州(对潇潇暮雨洒江天)》 《玉女摇仙佩·佳人》 《看花回(二之二·大石调)》 《如鱼水(二之二·仙吕调)》 《女冠子(夏景)》 《定风波(伫立长堤)》 《凤归云(仙吕调)》 《玉楼春(星闱上笏金章贵)》 《少年游(十之九·林钟商)》 《雨霖铃·寒蝉凄切》 《定风波·自春来》 《洞仙歌(仙吕调)》 《祭天神(歇指调)》 《归去来(中吕调)》 《满朝欢·花隔铜壶》 《西施(三之一·仙吕调)》 《木兰花慢·拆桐花烂漫》 《浪淘沙漫(梦觉、透窗风一线)》 《小镇西(仙吕调)》 《望海潮·东南形胜》 《征部乐(雅欢幽会)》 《斗百花(满搦宫腰纤细)》 《昼夜乐·洞房记得初相遇》 《归去来(平调)》 《尉迟杯(双调)》 《婆罗门令(双调)》 《玉楼春(昭华夜醮连清曙)》 《击梧桐(中吕调)》 《长相思(京妓·林钟商)》

柳永简介

柳永(987?─1055后)原名三变,字景庄,后改名永,字耆卿。排行第七,人称「柳」,祖籍河东(今山西永济),徙居崇安(今福建)。祖父柳崇,以儒学名,父柳宜,曾仕南唐,为监察御史,入宋后授沂州费县令,官终工部侍郎。永少时流连于汴京,在秦楼楚馆中恣情游宴。后曾西游成都、京兆,遍历荆湖、吴越。景祐元年(1034)登进士第,历任睦州团练推官、馀杭令、定海晓峰盐场监官、泗州判官、太常博士,终官屯田员外郎,世称「柳屯田」。为人放荡不羁,终身潦倒。晚年流落不偶,卒于润州(今江苏镇江)。身后很凄凉,由歌女们聚资营葬。《宋史》无传,事迹散见笔记、方志。善为诗文,「皆不传于世,独以乐章脍灸人口」(《清波杂志》卷八)。所著《乐章集》凡一百五十馀曲。其词自成一派,世称「屯田蹊径」、「柳氏家法」。《避暑录话》卷三记西夏归朝官语:「凡有井水饮处,即能歌柳词」可见柳词影响之大。其词对后世词家及金元戏曲、明清小说有重大影响。词集名《乐章词》,主要内容描写歌妓舞女的生活和思想,抒发自己的不平和牢骚以及羁旅行役之苦、离别怀人之情。都市的风物之美、社会的富庶在词中也得到突出的表现。如描写杭州风光的《望海潮》,相传金主完颜亮读到「重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。」之句,「遂起投鞭渡江之志。」在为歌女们写作的词篇中,表现了对她们的同情,唱出了她们的心声。在这类词中,也有一些庸俗的内容和颓废的情调。艺术成就最高的是羁旅行役之作。《雨霖铃》、《八声甘州》是这方面的代表作,融情入景,有点有染,感人至深。同时,赋予身世之叹和浓重的伤感情调,为人们千古传诵。柳永是北宋第一个专力写词的作家,在词的发展史上有着突出的贡献。首先,他始衍慢词。运用铺叙、渲染等手法,扩大了词的容量。其次,以俚语、俗语入词,呈现口语化的特色。同时,在艺术上运用传统的情景交融、点染等手法,又善于化用前人诗句入词,使词作韵味隽永、深婉含蓄。由于在题材和艺术上都有创新,所以流传很广。甚至连西夏也「凡有井水饮处,即能歌柳词」。有《乐章集》传世,存词210多首,按宫调编次,共16个宫调150个词调,这说明柳永的作品不仅是词集而且是可以入乐演唱的唱本,故名《乐章集》。

本文提供凤栖梧(帘下清歌帘外宴)原文,凤栖梧(帘下清歌帘外宴)翻译,凤栖梧(帘下清歌帘外宴)赏析,凤栖梧(帘下清歌帘外宴)拼音版,柳永简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/1573.html