望海潮(东南形胜)拼音版

作者:柳永 朝代:宋朝
望海潮(东南形胜)原文

【望海潮】 

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。 

烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。 

云树绕堤沙。怒涛卷霜雪,天堑无涯。

市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。 

重湖叠巘清嘉。有三秋桂子,十里荷花。 

羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。 

千骑拥高牙。乘醉听萧鼓,吟赏烟霞。 

异日图将好景,归去凤池夸。

望海潮(东南形胜)拼音版

【wàng hǎi cháo 】 

dōng nán xíng shèng ,sān wú dōu huì ,qián táng zì gǔ fán huá 。 

yān liǔ huà qiáo ,fēng lián cuì mù ,cān chà shí wàn rén jiā 。 

yún shù rào dī shā 。nù tāo juàn shuāng xuě ,tiān qiàn wú yá 。

shì liè zhū jī ,hù yíng luó qǐ ,jìng háo shē 。 

zhòng hú dié yǎn qīng jiā 。yǒu sān qiū guì zǐ ,shí lǐ hé huā 。 

qiāng guǎn nòng qíng ,líng gē fàn yè ,xī xī diào sǒu lián wá 。 

qiān qí yōng gāo yá 。chéng zuì tīng xiāo gǔ ,yín shǎng yān xiá 。 

yì rì tú jiāng hǎo jǐng ,guī qù fèng chí kuā 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳永的诗词大全 柳永的代表作 写过的诗词

《木兰花慢·拆桐花烂熳》 《六么令(仙吕调)》 《秋夜月·当初聚散》 《采莲令·月华收》 《减字木兰花(仙吕调)》 《促拍满路花(仙吕调)》 《清平乐(越调)》 《玉楼春(皇都今夕知何夕)》 《少年游·参差烟树灞陵桥》 《燕归梁(中吕调)》 《雪梅香(景萧索)》 《少年游(参差烟树灞陵桥)》 《八声甘州(对潇潇暮雨洒江天)》 《引驾行(中吕调)》 《玉蝴蝶(望处雨收云断)》 《透碧霄(南吕调)》 《西江月(中吕宫)》 《安公子·远岸收残雨》 《黄莺儿(园林晴昼春谁主)》 《玉楼春(五之四·大石调)》 《望海潮·东南形胜》 《二郎神(炎光谢)》 《蝶恋花(伫倚危楼风细细)》 《曲玉管(大石调)》 《采莲令(月华收、云淡霜天曙)》 《少年游(十之三·林钟商)》 《浪淘沙慢·梦觉透窗风一线》 《诉衷情近(雨晴气爽)》 《八六子(平调)》 《御街行(圣寿·二之一·双调)》 《送征衣·过韶阳》 《浪淘沙慢·梦觉透窗风一线》 《集贤宾(林钟商)》 《破阵乐·露花倒影》 《少年游(十之四·林钟商)》 《望远行(中吕调)》 《笛家弄(花发西园)》 《倾杯乐(大石调)》 《婆罗门令(双调)》 《锦堂春(林钟商)》 《木兰花慢(拆桐花烂熳)》 《集贤宾(小楼深巷狂游遍)》 《望海潮(东南形胜)》 《凤栖梧(三之一·小石调)》 《曲玉管(江边日晚)》 《瑞鹧鸪(二之二)》 《满江红(四之一·仙吕调)》 《木兰花慢·拆桐花烂漫》 《法曲献仙音(小石调)》 《应天长(林钟商)》 《梦还京(大石调)》 《甘草子·秋暮》 《破阵乐(露花倒影)》 《玉女摇仙佩·佳人》 《轮台子(中吕调)》 《玉蝴蝶(五之三·仙吕调)》 《尾犯·夜雨滴空阶》 《少年游(十之五·林钟商)》 《两同心(二之一·大石调)》 《少年游·长安古道马迟迟》 《木兰花令(仙吕调)》 《受恩深(大石调)》 《玉楼春(凤楼郁郁呈嘉瑞)》 《醉蓬莱(林钟商)》 《尾犯·夜雨滴空阶》 《如鱼水(二之二·仙吕调)》 《佳人醉(双调)》 《西施(三之一·仙吕调)》 《临江仙(仙吕调)》 《巫山一段云(五之一·双调)》 《浪淘沙令(歇指调)》 《定风波(双调)》 《十二时(秋夜)》 《凤栖梧(三之三·小石调)》 《红窗听(仙吕调)》 《祭天神(歇指调)》 《玉山枕(仙吕调)》 《彩云归·蘅皋向晚舣轻航》 《鹤冲天·黄金榜上》 《满江红(四之二·仙吕调)》 《忆帝京(薄衾小枕凉天气)》 《夜半乐(中吕调)》 《秋夜月·当初聚散》 《梁州令(中吕宫)》 《两同心(二之二·大石调)》 《隔帘听(林钟商)》 《木兰花(四之四·林钟商)》 《过涧歇近(中吕调)》 《安公子(中吕调)》 《倾杯(鹜落霜洲)》 《斗百花(三之一)》 《倾杯(大石调)》 《木兰花慢·拆桐花烂漫》 《斗百花(三之二)》 《一寸金(小石调)》 《少年游(十之九·林钟商)》 《玉蝴蝶(重阳·五之五·仙吕调)》 《正宫》 《慢卷袖(闲窗烛暗)》 《河传(二之二·仙吕调)》

望海潮(东南形胜)注释及译文

译文     

东南形势重要,湖山优美的地方,三吴的都会,钱塘自古以来十分繁华。如烟的柳树、彩绘的桥梁,挡风的帘子、翠绿的帐幕,房屋高高低低,约有十万人家。高耸入云的大树环绕着沙堤,怒涛卷起霜雪一样白的浪花,天然的江河绵延无边。市场上陈列着珠玉珍宝,家庭里充满着绫罗绸缎,争讲奢华。

      里湖、外湖与重重叠叠的山岭非常清秀美丽,有秋天的桂子,十里的荷花。晴天欢快地奏乐,夜晚划船采菱唱歌,钓鱼的老翁、采莲的姑娘都嬉笑颜开。千名骑兵簇拥着长官,乘醉听吹箫击鼓,观赏、吟唱烟霞风光。他日画上美好景致,回京升官时向人们夸耀。

注释

1.东南形胜:是说杭州地处东南方,地理形势优越.

2.三吴:说法不一,《水经注》以吴兴(今属浙江)、吴郡(今江苏苏州)、会稽(今浙江绍兴)为“三吴”.这里泛指江浙一带.

3.钱塘:即现在杭州.当时属吴郡.

4.画桥:雕饰华丽的桥梁.

5.风帘翠幕:挡风的帘子和翠绿的帷幕.

6.参差:差不多.

7.云树:茂密如云的林木.

8.卷霜雪:形容浪涛汹涌像卷起来的白色霜雪.

9.天堑无涯:广阔无边的天然壕沟.这里指钱塘江.

10.珠玑:泛指大小不同的各种珠宝.

11.重湖叠巘:白堤两侧的里湖、外湖和远近重叠的山峰.

12.三秋:秋季.

13羌管弄晴:悠扬的羌笛声在晴空中飘荡.

14.菱歌泛夜:采菱的歌曲在夜间唱起.

15.嬉嬉钓叟莲娃:钓鱼的老翁和采莲的少女都很愉快.

16.千骑拥高牙:这里指孙何外出时仪仗很威风,随从人员多.高牙,古代行军有牙旗在前导引,旗很高,故称高牙.

17.烟霞:美丽的自然风景.

18.图将:把杭州美景画出来.将,用在动词后的语助词.

19.凤池:凤凰池,对中书省的美称,这里代朝廷.

望海潮(东南形胜)赏析

     《望海潮》也是柳永词中广泛传诵的名篇。

      钱塘(今浙江杭州市),从唐代开始便是历史上著名的大城市,到了宋代又有进一步的发展。柳永在杭州生活过一个时期,对杭州的山水名胜、风土人情有着亲身的体验和深厚的感情,所以,在这首词里,他能以生动的笔墨,把杭州描绘得富丽非凡。西湖的美景,钱江潮的壮观,杭州市区的繁华富庶,当地上层人物的享乐,下层人民劳动生活,都一一注于词人的笔下,涂写出一幅幅优美壮丽、生动活泼的画面。这画面的价值,不仅在于它描画出杭州的锦山秀水,而且更重要的是它面出了当时当地的风土人情。

       据罗大经《鹤林玉露》记载,这首词是柳永呈献给旧友孙何的作品。孙何当时任两浙转运使,驻节杭州。词中“千骑拥高牙”之句,有可能指孙何而言。由于是呈献杭州官长之作,词中不免对当时的杭州做夸张描写,也免不了要用恭维应酬的话语作结。但是,更主要的是,透过“竞豪奢”这样的表面现象,读者还可以看到“市列珠玑,户盈罗绮”的盈实富庶,“羌管 弄晴,菱歌泛夜”的轻快欢欣,以及“乘醉听箫鼓,吟赏烟霞”的风流潇洒。这一切,都只能产生在古代劳动人民长期辛勤劳动所创造出的巨大物质财富的基础之上。“重湖叠山献”,“烟柳画桥”,也并非天然生就,而是劳动人民治理河山,改造自然的结果。“云树绕堤沙”,“三 秋桂子,十里荷花”,也无一不是劳动人民辛勤的双手造就。当时,柳永对此大加赞赏并引以为自豪。今天,我们读这样的词作也不应求之过苛,甚至指责他“掩盖了当时的阶级矛盾与贫富悬殊”,而是应当从词里所提供的画面中去感受祖国河山的壮美以及古代人民的勤劳和智慧,从而增强我们的民族自信心和民族自豪感。“上有天堂,下有苏杭”的赞语由来已久,这并非溢美之词。   这首词在艺术上也是相当成功的。作者抓住具有特征的事物,用饱蘸激情而又带有夸张的笔调,寥寥数语便笔底风生,迷人的西湖与钱塘胜景便展现在读者面前。前片,主要勾画钱塘的“形胜”与“繁华”,大笔浓墨,高屋建瓴,气象万千。写法上由概括到具体,逐次展开,步步深化。如,开篇三句点出了“形胜”、“都会”与“繁 华”,但终究是概括性的直陈,很难给人留下深刻的印象。继之而来的下面九句,便紧紧围绕这六个字,做形象的铺写,境界立即展开:“烟柳画桥”三句写的是“都会”,“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪”等则侧重于刻画“形胜”,而“市 列殊玑,户盈罗绮”则突出了杭州的富庶繁华.下片,侧重于描绘西湖的美景、欢乐的游赏与劳动生活。写法上着眼于“好景”二字,尤其侧重于“好景”中出现的人。“重湖”三句描绘西湖美景,其中“三秋桂子,十里荷花”是天生的好言语,是千古迷人的丽句。“羌 管弄晴”三句写的是下层人民,“千骑拥高牙”三句写的是州郡长官。结尾又以赞美的口吻收束。

      除饱满的感情与适度的夸张以外,词的语言,音律,词调也与词的内容结合得恰到好处。《望海潮》也是柳永首创的,词牌与词的内容以及地域性特点密切结合。上片写形胜之地和钱江潮的壮观,词中用“怒涛”、“霜雪”、“天堑”这类色彩浓烈有气势的语言,词句短小,音调急促,仿佛大潮劈面奔涌而来,有雷霆万钧,不可阻挡之势。而写西湖清幽的美景时,文字优美,词句变长,节奏平和舒缓,终于出现了“三 秋桂子”这样干秋传诵的佳句,继之又用“羌管弄晴”等句不断地加以点染,美丽的西湖就更加使人心旷神怡了。

这是一首艺术感染力很强的词。相传后来金主完颜亮听唱“三秋桂子,十里荷花”以后,便羡慕钱塘的繁华,从而更加强了他侵吞南宋的野心。为此,宋人谢驿(处厚)还写了一首诗:“莫把杭州曲子讴,荷花十里桂三秋。岂知草木无情物,牵动长江万里愁。”(见罗大经《鹤林玉露》)说金主亮因受一首词的影响而萌发南侵之心,原不可信。但是,产生这一传说,却可以印证这首词的艺术感染力是很强的。作为高级官僚的范缜对柳永这首词也极端赞佩:“仁完四十二年太平,镇压翰苑十余载,不能出一语咏歌,巧于耆卿词见之。”( 见《方舆盛览》)柳永扩大了词的内容的主要表现之一,就是他的词反映了都市的繁华与山川的壮丽。除歌咏杭州以外,柳永的词还歌咏过苏州(《木兰花慢》、《瑞鹧鸪》)。扬州(《临江仙》)、成都(《一寸金》)、洛阳(《少年游》和北宋都城汴京(《倾杯乐》、《透碧霄》)等。为宋代都市繁荣留下了形象的画面。

柳永简介

柳永(987?─1055后)原名三变,字景庄,后改名永,字耆卿。排行第七,人称「柳」,祖籍河东(今山西永济),徙居崇安(今福建)。祖父柳崇,以儒学名,父柳宜,曾仕南唐,为监察御史,入宋后授沂州费县令,官终工部侍郎。永少时流连于汴京,在秦楼楚馆中恣情游宴。后曾西游成都、京兆,遍历荆湖、吴越。景祐元年(1034)登进士第,历任睦州团练推官、馀杭令、定海晓峰盐场监官、泗州判官、太常博士,终官屯田员外郎,世称「柳屯田」。为人放荡不羁,终身潦倒。晚年流落不偶,卒于润州(今江苏镇江)。身后很凄凉,由歌女们聚资营葬。《宋史》无传,事迹散见笔记、方志。善为诗文,「皆不传于世,独以乐章脍灸人口」(《清波杂志》卷八)。所著《乐章集》凡一百五十馀曲。其词自成一派,世称「屯田蹊径」、「柳氏家法」。《避暑录话》卷三记西夏归朝官语:「凡有井水饮处,即能歌柳词」可见柳词影响之大。其词对后世词家及金元戏曲、明清小说有重大影响。词集名《乐章词》,主要内容描写歌妓舞女的生活和思想,抒发自己的不平和牢骚以及羁旅行役之苦、离别怀人之情。都市的风物之美、社会的富庶在词中也得到突出的表现。如描写杭州风光的《望海潮》,相传金主完颜亮读到「重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。」之句,「遂起投鞭渡江之志。」在为歌女们写作的词篇中,表现了对她们的同情,唱出了她们的心声。在这类词中,也有一些庸俗的内容和颓废的情调。艺术成就最高的是羁旅行役之作。《雨霖铃》、《八声甘州》是这方面的代表作,融情入景,有点有染,感人至深。同时,赋予身世之叹和浓重的伤感情调,为人们千古传诵。柳永是北宋第一个专力写词的作家,在词的发展史上有着突出的贡献。首先,他始衍慢词。运用铺叙、渲染等手法,扩大了词的容量。其次,以俚语、俗语入词,呈现口语化的特色。同时,在艺术上运用传统的情景交融、点染等手法,又善于化用前人诗句入词,使词作韵味隽永、深婉含蓄。由于在题材和艺术上都有创新,所以流传很广。甚至连西夏也「凡有井水饮处,即能歌柳词」。有《乐章集》传世,存词210多首,按宫调编次,共16个宫调150个词调,这说明柳永的作品不仅是词集而且是可以入乐演唱的唱本,故名《乐章集》。
写景 写水 西湖

本文提供望海潮(东南形胜)原文,望海潮(东南形胜)翻译,望海潮(东南形胜)赏析,望海潮(东南形胜)拼音版,柳永简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/1599.html