玉楼春(凤楼郁郁呈嘉瑞)拼音版

作者:柳永 朝代:宋朝
玉楼春(凤楼郁郁呈嘉瑞)原文
【玉楼春】 凤楼郁郁呈嘉瑞, 降圣覃恩延四裔。 醮台清夜洞天严, 公宴凌晨箫鼓沸。 保生酒劝椒香腻, 延寿带垂金缕细。 几行鹓鹭望尧云, 齐共南山呼万岁。
玉楼春(凤楼郁郁呈嘉瑞)拼音版
【yù lóu chūn 】 fèng lóu yù yù chéng jiā ruì , jiàng shèng tán ēn yán sì yì 。 jiào tái qīng yè dòng tiān yán , gōng yàn líng chén xiāo gǔ fèi 。 bǎo shēng jiǔ quàn jiāo xiāng nì , yán shòu dài chuí jīn lǚ xì 。 jǐ háng yuān lù wàng yáo yún , qí gòng nán shān hū wàn suì 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳永的诗词大全 柳永的代表作 写过的诗词

《安公子(远岸收残雨)》 《迎新春(大石调)》 《甘草子(秋尽)》 《少年游(十之五·林钟商)》 《破阵乐(露花倒影)》 《玉蝴蝶(五之二·仙吕调)》 《归去来(中吕调)》 《红窗迥·小园东》 《定风波(双调)》 《倾杯(林钟商)》 《甘州令(仙吕调)》 《梦还京(大石调)》 《夜半乐(冻云黯淡天气)》 《鹤冲天·黄金榜上》 《斗百花·满搦宫腰纤细》 《促拍满路花(仙吕调)》 《玉楼春(阆风歧路连银阙)》 《望海潮·东南形胜》 《少年游(十之八·林钟商)》 《御街行(二之二·双调)》 《两同心(二之一·大石调)》 《昼夜乐(洞房记得初相遇)》 《忆帝京·薄衾小枕凉天气》 《少年游(长安古道马迟迟)》 《锦堂春(林钟商)》 《破阵乐·露花倒影》 《竹马子(登孤垒荒凉)》 《破阵乐·露花倒影》 《雨霖铃·寒蝉凄切》 《甘草子(二之二)》 《安公子·远岸收残雨》 《定风波·自春来》 《迷神引(中吕词)》 《鹧鸪天·吹破残烟入夜风》 《望海潮(东南形胜)》 《菊花新(中吕调)》 《甘草子·秋暮》 《雪梅香(景萧索)》 《小镇西犯(仙吕调)》 《望远行(中吕调)》 《女冠子(大石调)》 《浪淘沙漫(梦觉、透窗风一线)》 《迷仙引(才过笄年)》 《雪梅香·景萧索》 《笛家弄(仙吕宫)》 《倾杯·鹜落霜洲》 《玉楼春(皇都今夕知何夕)》 《惜春郎(大石调)》 《鹤冲天(黄金榜上)》 《少年游(十之十·林钟商)》 《木兰花慢(三之三·南吕调)》 《郭郎儿近拍(仙吕调)》 《祭天神(中吕调)》 《倾杯(黄钟羽)》 《笛家弄(花发西园)》 《诉衷情近(二之一·林钟商)》 《安公子(二之二·般涉调)》 《倾杯(鹜落霜洲)》 《玉蝴蝶(重阳·五之五·仙吕调)》 《西江月(中吕宫)》 《透碧霄(南吕调)》 《曲玉管(江边日晚)》 《瑞鹧鸪(二之一·南吕调)》 《木兰花慢·拆桐花烂漫》 《凤栖梧(三之一·小石调)》 《采莲令·月华收》 《双声子·晚天萧索》 《引驾行(仙吕调)》 《留客住(林钟商)》 《尉迟杯(宠佳丽)》 《金蕉叶(大石调)》 《少年游·参差烟树灞陵桥》 《玉楼春(五之五·大石调)》 《古倾杯(林钟商)》 《秋夜月·当初聚散》 《黄莺儿(园林晴昼春谁主)》 《满江红(四之三·仙吕调)》 《忆帝京·薄衾小枕凉天气》 《竹马子(仙吕调)》 《巫山一段云(五之五·双调)》 《迎春乐(林钟商)》 《凤栖梧(帘下清歌帘外宴)》 《西施(三之一·仙吕调)》 《燕归梁(平调)》 《八声甘州(对潇潇暮雨洒江天)》 《河传(二之二·仙吕调)》 《木兰花慢·拆桐花烂熳》 《玉楼春(五之二·大石调)》 《洞仙歌(仙吕调)》 《击梧桐(中吕调)》 《宣清(林钟商)》 《甘草子·秋暮》 《减字木兰花(仙吕调)》 《凤衔杯(二之一·大石调)》 《木兰花(四之一·林钟商)》 《送征衣·过韶阳》 《看花回(二之二·大石调)》 《集贤宾(林钟商)》 《倾杯(大石调)》 《少年游(十之四·林钟商)》

柳永简介

柳永(987?─1055后)原名三变,字景庄,后改名永,字耆卿。排行第七,人称「柳」,祖籍河东(今山西永济),徙居崇安(今福建)。祖父柳崇,以儒学名,父柳宜,曾仕南唐,为监察御史,入宋后授沂州费县令,官终工部侍郎。永少时流连于汴京,在秦楼楚馆中恣情游宴。后曾西游成都、京兆,遍历荆湖、吴越。景祐元年(1034)登进士第,历任睦州团练推官、馀杭令、定海晓峰盐场监官、泗州判官、太常博士,终官屯田员外郎,世称「柳屯田」。为人放荡不羁,终身潦倒。晚年流落不偶,卒于润州(今江苏镇江)。身后很凄凉,由歌女们聚资营葬。《宋史》无传,事迹散见笔记、方志。善为诗文,「皆不传于世,独以乐章脍灸人口」(《清波杂志》卷八)。所著《乐章集》凡一百五十馀曲。其词自成一派,世称「屯田蹊径」、「柳氏家法」。《避暑录话》卷三记西夏归朝官语:「凡有井水饮处,即能歌柳词」可见柳词影响之大。其词对后世词家及金元戏曲、明清小说有重大影响。词集名《乐章词》,主要内容描写歌妓舞女的生活和思想,抒发自己的不平和牢骚以及羁旅行役之苦、离别怀人之情。都市的风物之美、社会的富庶在词中也得到突出的表现。如描写杭州风光的《望海潮》,相传金主完颜亮读到「重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。」之句,「遂起投鞭渡江之志。」在为歌女们写作的词篇中,表现了对她们的同情,唱出了她们的心声。在这类词中,也有一些庸俗的内容和颓废的情调。艺术成就最高的是羁旅行役之作。《雨霖铃》、《八声甘州》是这方面的代表作,融情入景,有点有染,感人至深。同时,赋予身世之叹和浓重的伤感情调,为人们千古传诵。柳永是北宋第一个专力写词的作家,在词的发展史上有着突出的贡献。首先,他始衍慢词。运用铺叙、渲染等手法,扩大了词的容量。其次,以俚语、俗语入词,呈现口语化的特色。同时,在艺术上运用传统的情景交融、点染等手法,又善于化用前人诗句入词,使词作韵味隽永、深婉含蓄。由于在题材和艺术上都有创新,所以流传很广。甚至连西夏也「凡有井水饮处,即能歌柳词」。有《乐章集》传世,存词210多首,按宫调编次,共16个宫调150个词调,这说明柳永的作品不仅是词集而且是可以入乐演唱的唱本,故名《乐章集》。

本文提供玉楼春(凤楼郁郁呈嘉瑞)原文,玉楼春(凤楼郁郁呈嘉瑞)翻译,玉楼春(凤楼郁郁呈嘉瑞)赏析,玉楼春(凤楼郁郁呈嘉瑞)拼音版,柳永简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/1608.html