永遇乐(云鬲迷楼,苔封很石)拼音版

作者:姜夔 朝代:宋朝
永遇乐(云鬲迷楼,苔封很石)原文
【永遇乐】 次稼轩北固楼词韵 云鬲迷楼,苔封很石,[1] 人向何处? 数骑秋烟,一篙寒汐, 千古空来去。 使君心在,苍厓绿嶂,[2] 苦被北门留住。 有尊中酒差可饮,[3] 大旗尽绣熊虎。 前身诸葛,来游此地, 数语便酬三顾。 楼外冥冥,江皋隐隐, 认得征西路。[4] 中原生聚,神京耆老, 南望长淮金鼓。 问当时依依种柳,[5] 至今在否?
永遇乐(云鬲迷楼,苔封很石)拼音版
【yǒng yù lè 】 cì jià xuān běi gù lóu cí yùn yún gé mí lóu ,tái fēng hěn shí ,[1] rén xiàng hé chù ? shù qí qiū yān ,yī gāo hán xī , qiān gǔ kōng lái qù 。 shǐ jun1 xīn zài ,cāng yá lǜ zhàng ,[2] kǔ bèi běi mén liú zhù 。 yǒu zūn zhōng jiǔ chà kě yǐn ,[3] dà qí jìn xiù xióng hǔ 。 qián shēn zhū gě ,lái yóu cǐ dì , shù yǔ biàn chóu sān gù 。 lóu wài míng míng ,jiāng gāo yǐn yǐn , rèn dé zhēng xī lù 。[4] zhōng yuán shēng jù ,shén jīng qí lǎo , nán wàng zhǎng huái jīn gǔ 。 wèn dāng shí yī yī zhǒng liǔ ,[5] zhì jīn zài fǒu ?
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

姜夔的诗词大全 姜夔的代表作 写过的诗词

《点绛唇·丁未冬过吴松作》 《齐天乐·蟋蟀》 《念奴娇(毁舍后作)》 《长亭怨慢·渐吹尽》 《鹧鸪天(十六夜出)》 《法曲献仙音(虚阁笼寒)》 《暗香·疏影(旧时月色)》 《石湖仙(越调寿石湖居士)》 《念奴娇(闹红一舸)》 《钓雪亭》 《鹧鸪天(丁巳元日)》 《扬州慢(淮左名都)》 《永遇乐(云鬲迷楼,苔封很石)》 《暗香·旧时月色》 《姑苏怀古》 《暗香疏影》 《醉吟商小品》 《暗香疏影》 《玉梅令》 《惜红衣(簟枕邀凉)》 《鹧鸪天(巷陌风光纵赏时)》 《鬲溪梅令·丙辰冬自无锡归作此寓意》 《眉妩(一名百宜娇戏张仲远)》 《满江红(仙姥来时)》 《湘月(五湖旧约)》 《庆宫春·双桨莼波》 《除放自石湖归苕溪》 《喜迁莺慢(太簇宫功父新第落成)》 《湖上寓居杂咏(苑墙曲曲柳冥冥)》 《忆王孙(冷红叶叶下塘秋)》 《好事近(赋茉莉)》 《过垂虹》 《疏影·苔枝缀玉》 《鹧鸪天(柏绿椒红事事新)》 《庆宫春·双桨莼波》 《浣溪沙(巳酉岁客吴兴,收灯夜阖户无聊,俞商卿呼之共出,因记所见)》 《越女镜心(别席毛莹)》 《洞仙歌(黄木香赠辛稼轩)》 《法曲献仙音》 《卜算子(吏部梅花八咏,次韵。)》 《念奴娇(谢人惠竹榻)》 《踏莎行·自沔东来》 《蓦山溪(题钱氏溪月)》 《鹧鸪天·元夕有所梦》 《鹧鸪天(正月十一日观灯)》 《月下笛》 《除夜自石湖归苕溪·其一》 《浣溪沙(著酒行行满袂风)》 《齐天乐·蟋蟀》 《水龙吟(黄庆长夜泛鉴湖,有怀归之曲,课予和之)》 《长亭怨慢(渐吹尽、枝头香絮)》 《八归·湘中送胡德华》 《玲珑四犯(垒鼓夜寒)》 《永遇乐(次稼轩北固楼词韵)》 《浣溪沙(雁怯重云不肯啼)》 《踏莎行(燕燕轻盈)》 《浣溪沙·著酒行行满袂风》 《鹧鸪天(京洛风流绝代人)》 《凄凉犯》 《夜行船(己酉岁,寓吴兴,同田几道寻梅北山沈氏圃载雪而归)》 《浣溪沙·著酒行行满袂风》 《点绛唇(金谷人归)》 《小重山令(人绕湘皋月坠时)》 《探春慢(衰草愁烟)》 《淡黄柳·空城晓角》 《淡黄柳(空城晓角)》 《霓裳中序第一(亭皋正望极)》 《扬州慢·淮左名都》 《角招(为春瘦)》 《清波引》 《探春慢》 《江梅引(人间离别易多时)》 《忆王孙·番阳彭氏小楼作》 《蓦山溪(咏柳)》 《侧犯·咏芍药》 《八归·湘中送胡德华》 《暗香·旧时月色》 《长亭怨慢·渐吹尽》 《鹧鸪天(忆昨天街预赏时)》 《莺声绕红楼》 《鬲溪梅令(好花不与殢香人)》 《小重山令(赵郎中谒告迎侍太夫人,将来都下。予喜,为作此曲)》 《浣溪沙(钗燕笼云晚不忺)》 《侧犯·咏芍药》 《念奴娇·闹红一舸》 《除放自石湖归苕溪》 《玉梅令(疏疏雪片)》 《江梅引·丙辰之冬予留梁溪将诣淮而不得因梦思以述志》 《月上海棠(夹钟商·赋题)》 《钓雪亭》 《霓裳中序第一》 《侧犯(恨春易去)》 《汉宫春(次韵稼轩)》 《浣溪沙(辛亥正月二十四日发合肥)》 《汉宫春(次韵稼轩蓬莱阁)》 《翠楼吟(月冷龙沙)》 《征招》 《江梅引·丙辰之冬予留梁溪将诣淮而不得因梦思以述志》 《一萼红(古城阴)》 《翠楼吟·淳熙丙午冬》

姜夔简介

姜夔(1155─1221?)字尧章,饶州鄱阳(今江西波阳)人。先世出九真姜氏(九真唐时属岭南道爱州,在今越南境)。姜夔早岁孤贫。二十岁后,北游淮楚,南历潇湘。淳熙十三年(1186),结识萧德藻于长沙。泛湘江,登衡山,作《一萼红》、《霓裳中序第一》、《湘月》诸词。次年,姜夔随萧德藻同归湖州,卜居苕溪之上,与弁山之白石洞天为邻,后永嘉潘柽就为他取字曰白石道人。杨万里称他「于文无所不工,甚似陆天随(龟蒙)」,范成大称其「翰墨人品皆似晋宋之雅士」。绍熙元年(1190),姜夔再客合肥,此年冬,姜夔戴雪诣石湖,授范成大以咏梅之《疏影(旧时月色)拼音版翻译">暗香》、《疏影》新声两阕,成大喜以歌妓小红为赠。绍熙四年(1193)起,姜夔出入贵胄张鉴(中兴名将张浚之后)之门,依之十年。庆元二年(1196)后迁移杭州。曾上书论雅乐,进《大乐议》一卷,《琴瑟考古图》一卷,因与太常议不合而罢。庆元五年(1199),复上《圣宋铙歌鼓吹》十四首,诏免解,与试礼部;不第,遂以布衣终身。嘉泰三、四年间(1203─1204),以《汉宫春》、《永遇乐》诸词与辛弃疾蓬莱阁、北固亭之作唱酬。二人虽词风不同,辛弃疾亦「深服其长短句」,堪谓并世知音。姜夔六十以后,旅食金陵、扬州等地,晚境益牢落困苦。卒年约在嘉定十三四年之际。卒后由吴潜等助殡,葬于杭州钱塘门外之西马塍。姜夔一生困踬场屋,然襟期洒落,气貌若不胜衣。家无立锥,而富于翰墨图书之藏。精赏鉴,工书法,品评法帖有「书家申韩」之称。著有《白石诗集》一卷,《诗说》一卷,《白石道人歌曲》六卷,别集一卷,《续书谱》一卷,《绛帖平》二十卷等十三种。姜夔为南宋开宗立派的词家巨擘之一,与周邦彦并称「周姜」。且精于乐律,能自制曲。自谓作词「初率意为长短句,然后协以律」,与拘谱盲填者不同。集中有十七首词,自注工尺旁谱,是流传至今惟一完整的宋代词乐文献。张炎《词源》推尊姜夔词「如野云孤飞,去留无迹」,「不惟清空,又且骚雅,读之使人神观飞越」。后世即以「清空」与「骚雅」标举白石词风。南宋后期词人大多「远祧清真,近师白石」,就是仰承与追随这种词风。清初的浙西词派则专奉姜夔为不祧之宗,从而形成「家白石而户玉田」的盛况,一直延续至乾隆中叶。他科考不第,一生飘泊,终老布衣,是位典型的清客词人。且诗、书、画、音乐俱精。虽依他人生活,交往亦多权贵,但人品风雅清高,只是以文会友,并不靠干谒权贵求取功名富贵。词集名为《白石道人歌曲》。他的词属婉约派,风格清峻,音调谐婉,多写赞美爱情的诗词句">爱情,或自伤身世,有一些表现出对国家命运、社会现实的关心。由于身世、经历、个性的关系,他不可能象辛弃疾那样唱出爱国主义的最强音,只能是对国运的咏叹。另一个重要的内容是抒写自己凄苦的身世,高洁的襟袍。最脍炙人口的是《点绛唇·燕雁无心》。《暗香》、《疏影》托物寄情,通过对梅花品格的赞美,描绘一种高洁的境界,打入身世之感。恋词如《长亭怨慢》、《鹧鸪天》等都写得情真意挚,宛转缠绵。白石词艺术成就很高,风格清峻峭拔。他创作态度严谨,特别重视语言凝炼精妙,音乐性强,也注意吸收民间口语入词,素朴而天成。在咏物词中,常用比兴手法,多咏柳、梅、荷等,寄寓家国身世之感,高洁脱俗之志。在篇章结构上,学清真词,尤重以景结情。姜夔在词的发展史上影响很大,历来周(邦彦)、姜并称。他既有继承清真词的一面,又有创新的一面;既学稼轩,又杜绝了某些辛派词人的粗豪之弊。张炎在《词源》中说姜词「如野云孤飞,去留无迹」。在南宋后期词坛上独树一帜,仿效者一时蜂起,不仅直接影响了王沂孙、张炎,还下开清代朱彝尊等浙派词人。有《白石词》、《白石道人诗》传世。集评:宋·张炎《词源》卷下:「姜白石词如野云孤飞,去留无迹。」宋·黄升《中兴以来绝妙词选》卷六:「白石道人,中兴诗家名流,词极精妙,不减清真乐府,其间高处,有美成所不能及。」清·汪森《词综》序:「西蜀南唐而后,作者日盛,宣和君臣,转相矜尚,曲调愈多,流派因之亦别。短长互见,言情者或失之俚,使事者或失之伉。鄱阳姜夔出,句琢字练,归于醇雅。于是史达祖高观国羽翼之;张辑吴文英师之于前;赵以夫蒋捷周密、陈允衡,王沂孙、张炎、张翥效之于后,譬之于乐,舞箾至于九变,而词之能事毕矣。」清·周济《宋四家词选》序论:「白石脱胎稼轩,变雄健为清刚,变驰骤为疏宕。盖二公皆极热中,故气味吻合。辛宽姜窄,宽故容藏,窄故斗硬。」清·刘熙载《艺概》卷四:「白石才子之词,稼轩豪杰之词。才子、豪杰,各从其类爱之,强论得失,皆偏辞也。姜白石词幽韵冷香,令人挹之无尽。拟诸形容,在乐则琴,在花则梅也。」清·陈廷焯《白雨斋词话》卷二:「姜尧章词,清虚骚雅,每于伊郁中饶蕴藉,清真之劲敌,南宋一大家也。梦窗、玉田诸人,未易接武。」

本文提供永遇乐(云鬲迷楼,苔封很石)原文,永遇乐(云鬲迷楼,苔封很石)翻译,永遇乐(云鬲迷楼,苔封很石)赏析,永遇乐(云鬲迷楼,苔封很石)拼音版,姜夔简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/4098.html