虞美人·碧桃天上栽和露拼音版

作者:秦观 朝代:宋朝
虞美人·碧桃天上栽和露原文
碧桃天上栽和露。不是凡花数。乱山深处水潆回。可惜一枝如画、为谁开。
轻寒细雨情何限。不道春难管。为君沉醉又何妨。只怕酒醒时候、断人肠。
虞美人·碧桃天上栽和露拼音版
bì táo tiān shàng zāi hé lù 。bú shì fán huā shù 。luàn shān shēn chù shuǐ yíng huí 。kě xī yī zhī rú huà 、wéi shuí kāi 。
qīng hán xì yǔ qíng hé xiàn 。bú dào chūn nán guǎn 。wéi jun1 chén zuì yòu hé fáng 。zhī pà jiǔ xǐng shí hòu 、duàn rén cháng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

秦观的诗词大全 秦观的代表作 写过的诗词

《画堂春·春情》 《调笑令(肠断)》 《满庭芳(三之一)》 《风入松(西山)》 《浣溪沙(五之三)》 《望海潮(星分斗牛)》 《减字木兰花(天涯旧恨)》 《满江红(咏砧声)》 《画堂春(落红铺径水平池)》 《南歌子(三之一)》 《三月晦日偶题》 《如梦令(五之四)》 《减字木兰花·天涯旧恨》 《木兰花慢》 《如梦令(五之五)》 《虞美人(高城望断尘如雾)》 《如梦令(五之三)》 《桃源忆故人(玉楼深锁薄情种)》 《如梦令·春景》 《调笑令(辇路)》 《望海潮(四之二)》 《念奴娇(过小孤山)》 《踏莎行·郴州旅舍》 《临江仙(二之一)》 《望海潮(梅英疏淡)》 《南歌子·香墨弯弯画》 《念奴娇(赤壁舟中咏雪)》 《词笑令(⑩离魂记)》 《如梦令(遥夜沉沉如水)》 《风流子(东风吹碧草)》 《纳凉》 《浣溪沙(漠漠轻寒上小楼)》 《点绛唇(醉漾轻舟)》 《念奴娇(咏柳)》 《如梦令(池上春归何处)》 《蝶恋花(题二乔观书图)》 《河传(二之二)》 《词笑令(②乐昌公主)》 《点绛唇·醉漾轻舟》 《阮郎归(褪花新绿渐团枝)》 《蝶恋花(晓日窥轩双燕语)》 《浣溪沙(五之二)》 《望海潮(秦峰苍翠)》 《泗州东城晚望(渺渺孤城白水环)》 《点绛唇·桃源》 《满庭芳(山抹微云)》 《鹧鸪天·枝上流莺和泪闻》 《临江仙(千里潇湘挼蓝浦)》 《词笑令(③崔徽)》 《踏莎行·郴州旅舍》 《词笑令(⑤灼灼)》 《行香子(树绕村庄)》 《临江仙(二之二)》 《鹊桥仙·纤云弄巧》 《秋日三首》 《阮郎归(潇湘门外水平铺)》 《桃源忆故人·玉楼深锁薄情种》 《满庭芳(晓色云开)》 《阮郎归(四之二)》 《千秋岁·水边沙外》 《虞美人(碧桃天上栽和露)》 《调笑令(春梦,神仙洞)》 《如梦令(门外绿荫千顷)》 《秋日三首》 《望海潮(四之四)》 《碧芙蓉(九日)》 《南歌子(香墨弯弯画)》 《青门饮》 《浣溪沙·漠漠轻寒上小楼》 《江城子·西城杨柳弄春柔》 《玉楼春(集句)》 《行香子·树绕村庄》 《春日(一夕轻雷落万丝)》 《南歌子(玉漏迢迢尽)》 《木兰花慢(过秦淮旷望)》 《一丛花(年时今夜见师师)》 《虞美人·碧桃天上栽和露》 《品令(二之二)》 《江城子·南来飞燕北归鸿》 《梦杨州》 《满江红(姝丽)》 《千秋岁·水边沙外》 《八六子(倚危亭,恨如芳草)》 《河传(恨眉醉眼)》 《还自广陵》 《南乡子·妙手写徽真》 《江城子·西城杨柳弄春柔》 《画堂春(东风吹柳日初长)》 《鹊桥仙·纤云弄巧》 《浣溪沙(五之五)》 《菩萨蛮(虫声泣露惊秋枕)》 《浣溪沙·漠漠轻寒上小楼》 《江城子(南来飞燕北归鸿)》 《阮郎归(宫腰袅袅翠鬟松)》 《八六子·倚危亭》 《满园花》 《如梦令·春景》 《南歌子(霭霭凝春态)》 《还自广陵》 《减字木兰花·天涯旧恨》

秦观简介

秦观(1049-1100)字少游、太虚,别号邗沟居士,高邮(今属江苏)人。少有才名,研习经史,喜读兵书。熙宁十年(1077),往谒苏轼于徐州,次年作《黄楼赋》,苏轼以为「有屈、宋姿」。元丰八年进士及第,授定海主簿,调蔡州教授。元祐三年(1088),应制科,进策论,除宣教郎、太学博士,校正秘书省书籍。六年,迁秘书省正字。预修《神宗实录》。时黄庭坚晁补之张耒亦在京师,观与同游苏轼之门,人称「苏门四学士」。绍圣元年(094),坐元祐党籍,出为杭州通判,再贬监处州(今浙江丽水)酒税。三年又因写佛书削秩徙郴州(今属湖南)。明年,编管横州(今广西横县)。元符元年(1098)再贬雷州(今广东海康)。徽宗即位,复宣德郎,允北归,途中卒于藤州(今广西藤县),年五十二。《宋史》、《东都事略》有传。存《淮海集》四十卷,另有《淮海词》单刻本。其诗、词、文皆工,而以词著称。词属婉约派,内容多写男女情爱,颇多伤感之作。秦观工诗词。词多写男女情爱,也颇有感伤身世之作,风格委婉含蓄,清丽雅淡。诗风与词风相近。秦观的《淮海词》基本上没有跳出相思离别题材的藩篱。但它是一部优美的抒情诗。于离情别绪之中,融入了身世之感,唱出了那个时代一位富有才情而又备受压抑的知识分子的痛苦和忧伤爱情词不同于过去偎红倚翠的艳词,《满庭芳》诸阕深含「恋恋故国」之情;《鹊桥仙》以金风玉露、柔情似水等审美意象,歌颂了纯洁真挚、地久天长的爱情。秦观词伤感色彩较浓,充满了愁苦凄恻、孤苦无告的苦闷。在艺术手法上,摄取了柳永词铺叙渲染、委曲尽致的优点。但写景言情,出以纯净之笔,形成清丽典雅的词风。秦观深谙音律,长于运思,能够准确地把握事物的突出特征,以鲜明的意象、致密的结构、精练的语言,构成一种凄迷幽婉的审美意境。在艺术上力求创新,形成了独特的抒情个性。千百年来,一直被视为第一流的正宗婉约作家,以情辞兼胜的优美篇章在词史上卓然名家,对后代词的发展产生了深远的影响。集评:近来作者,皆不及少游。如「斜阳外,寒鸦数点,流水绕孤村」,虽不识字人,亦知是天生好言语也。(晁无咎)子瞻辞胜乎情,耆卿情胜乎辞。辞情相称者,惟少游而已。(蔡伯世)今代词手,惟秦七、黄九耳,唐诸人不迨也。(陈后山)秦词专主情致,而少故实,譬如贫家美女,虽极妍丽丰逸,而终乏富贵态。(李易安)少游词虽婉美,然格力失之弱。(胡元任)秦少游词,体制淡雅,气骨不衰。清丽中不断意脉,咀嚼无滓,久而知味。(张叔夏)观词情韵兼胜,在苏黄之上。流传虽少,要为倚声家一作手。(《四库提要》)秦少游自是作手,近开美成,导其先路;远祖温、韦,取其神不袭其貌,词至是乃一变焉。然变而不失其正,遂令议者不病其变,而转觉有不得不变者。后人动称秦、柳,柳之视秦,为之奴隶而不足者,何可相提并论哉!(陈廷焯《白雨斋词话》)
辞赋精选

本文提供虞美人·碧桃天上栽和露原文,虞美人·碧桃天上栽和露翻译,虞美人·碧桃天上栽和露赏析,虞美人·碧桃天上栽和露拼音版,秦观简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/48229.html