采莲令·月华收拼音版

作者:柳永 朝代:宋朝
采莲令·月华收原文
月华收,云淡霜天曙。西征客、此时情苦。翠娥执手送临歧,轧轧开朱户。千娇面、盈盈伫立,无言有泪,断肠争忍回顾。
一叶兰舟,便恁急桨凌波去。贪行色、岂知离绪,万般方寸,但饮恨,脉脉同谁语。更回道、重城不见,寒江天外,隐隐两三烟树。
采莲令·月华收拼音版
yuè huá shōu ,yún dàn shuāng tiān shǔ 。xī zhēng kè 、cǐ shí qíng kǔ 。cuì é zhí shǒu sòng lín qí ,zhá zhá kāi zhū hù 。qiān jiāo miàn 、yíng yíng zhù lì ,wú yán yǒu lèi ,duàn cháng zhēng rěn huí gù 。
yī yè lán zhōu ,biàn nín jí jiǎng líng bō qù 。tān háng sè 、qǐ zhī lí xù ,wàn bān fāng cùn ,dàn yǐn hèn ,mò mò tóng shuí yǔ 。gèng huí dào 、zhòng chéng bú jiàn ,hán jiāng tiān wài ,yǐn yǐn liǎng sān yān shù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳永的诗词大全 柳永的代表作 写过的诗词

《巫山一段云(五之二·双调)》 《鹤冲天(黄金榜上)》 《甘州令(仙吕调)》 《慢卷袖(闲窗烛暗)》 《透碧霄(南吕调)》 《斗百花(三之一)》 《女冠子(夏景)》 《倾杯乐(大石调)》 《凤凰阁》 《传华枝(大石调)》 《长相思(京妓·林钟商)》 《倾杯乐(仙吕宫)》 《河传(二之二·仙吕调)》 《斗百花(三之二)》 《笛家弄(仙吕宫)》 《木兰花(杏花·三之一·林钟商)》 《浪淘沙慢·梦觉透窗风一线》 《望远行(仙吕调)》 《玉楼春(五之三·大石调)》 《鹧鸪天·吹破残烟入夜风》 《留客住(林钟商)》 《西施(三之三·仙吕调)》 《迎春乐(林钟商)》 《满朝欢·花隔铜壶》 《瑞鹧鸪(二之二)》 《临江仙(仙吕调)》 《望海潮·东南形胜》 《玉楼春(昭华夜醮连清曙)》 《蝶恋花·伫倚危楼风细细》 《浪淘沙漫(梦觉、透窗风一线)》 《满江红(四之四·仙吕调)》 《西施(三之二·仙吕调)》 《西平乐(小石调)》 《鹧鸪天·吹破残烟入夜风》 《采莲令(月华收、云淡霜天曙)》 《菊花新(中吕调)》 《夜半乐·冻云黯淡天气》 《征部乐(双调)》 《巫山一段云(五之一·双调)》 《凤归云(林钟商)》 《雪梅香·景萧索》 《木兰花(四之四·林钟商)》 《愁蕊香引(小石调)》 《八声甘州(对潇潇暮雨洒江天)》 《少年游·参差烟树灞陵桥》 《少年游(十之六·林钟商)》 《尉迟杯(双调)》 《木兰花(海棠·三之二·林钟商)》 《梦还京(大石调)》 《红窗听(仙吕调)》 《瑞鹧鸪(吴会风流)》 《倾杯(黄钟羽)》 《巫山一段云(五之四·双调)》 《木兰花(四之三·林钟商)》 《木兰花慢(三之三·南吕调)》 《迎新春(大石调)》 《长寿乐(平调)》 《玉蝴蝶(重阳·五之五·仙吕调)》 《十二时(秋夜)》 《柳腰轻(中吕宫)》 《倾杯(大石调)》 《少年游(十之七·林钟商)》 《安公子·远岸收残雨》 《看花回(二之一·大石调)》 《满江红(四之三·仙吕调)》 《巫山一段云(五之五·双调)》 《醉蓬莱(林钟商)》 《凤栖梧(三之一·小石调)》 《佳人醉(暮景萧萧雨霁)》 《归朝欢(双调)》 《轮台子(中吕调)》 《尾犯·夜雨滴空阶》 《定风波(自春来、惨绿愁红)》 《迷仙引(才过笄年)》 《荔枝香(歇指调)》 《金蕉叶(厌厌夜饮平阳第)》 《隔帘听(林钟商)》 《塞孤(般涉调)》 《两同心(二之二·大石调)》 《采莲令·月华收》 《竹马子(登孤垒荒凉)》 《慢卷绸(双调)》 《剔银灯(仙吕调)》 《笛家弄(花发西园)》 《甘草子(二之二)》 《迷仙引·才过笄年》 《燕归梁(平调)》 《少年游(参差烟树灞陵桥)》 《迷神引(中吕词)》 《促拍满路花(仙吕调)》 《双声子·晚天萧索》 《少年游(十之十·林钟商)》 《竹马子(仙吕调)》 《诉衷情近(二之二·林钟商)》 《二郎神·炎光谢》 《集贤宾(小楼深巷狂游遍)》 《斗百花(飒飒霜飘鸳瓦)》 《玉山枕(仙吕调)》 《木兰花令(仙吕调)》 《如鱼水(二之二·仙吕调)》

采莲令·月华收注释

①月华收:指月亮落下,天气将晓。②临歧:岔路口。此指临别。③脉脉:含情貌。

采莲令·月华收英译

LIU Yong – Lyrics to the Melody of Lotus Picking

Moonlight has faded, pale are clouds in the frosty sky of dawn.Travellers heading west must be feeling the hardship.Her delicate hand mine holds,To see me off to the main road, she opens the squeaky crimson door.She with her charming face stands at the roadside,In teary reticence, how could I bare to look back with a broken heart?

A small canoe let the oars rush it to waves cleave through,Seemingly voracious for the scenery on the road, yet the parting gloomHas caused a million thoughts to entangle,Yet as I wallow in regrets, to whom could I open my heart to?When I do look back, gone are the towers of the town,Beyond the cold waters and skies, only a few trees are visible in the brume.

采莲令·月华收赏析

  此词描写一对恋人离别之情。由于作者是一位善于铺叙的高手,所以把女主人公的千娇百媚,自己的满腹离愁都写得十分细致。上阕着意刻画的是主人公的情态,“千娇面,盈盈伫立,无言有泪”,这十一个字,把一个美丽多情的女子的形象描写得十分可人怜惜。为了烘托离别的凄苦,作者在描写这位纯情女子之先,特地把呀呀的开门声写出来,起到增加气氛的作用。开门有“轧轧”之声,而女子的送行却“无言有泪”,有声与无声前后照应,构成了一种更加令人断肠的凄惨画面。下阙写自己的落寞情绪,与心爱的女子分别,这是多么令人难以接受的现实,如果一切静止该多好啊,那样自己和心爱的人就不会分离了,爱就能永恒。可惜那不解人意的扁舟匆匆前行,不长时间,心上人所居的城市就不能再见了。

  全词写到这里,作者已经把离别之苦倾诉殆尽了,为了更强调凄苦悲切的气氛,作者用写景作为结束语:清寒的江流那边,只剩下烟云笼罩的两三棵树!这种以景言情的写法在古词曲中并不少见,但此词把景致的描写放在全词的末尾,这就好比古歌曲中的“乱”,把前此所铺排的种种情绪推向了最高潮。

  斜月西沉,霜天破晓,执手相送,情何以堪!这首送别词,既表现了送行者的无限依恋,也抒写了行人的感怀。把送别和别后相思的情景,层层铺开。深刻细致地写出了人物的感受。最后以景结情,倍觉有情。全词铺叙展衍,层次分明而又曲折婉转。不仅情景“妙合”,而且写景、抒情叙事自然融合,完美一致。体现了柳词的特色。

柳永简介

柳永(987?─1055后)原名三变,字景庄,后改名永,字耆卿。排行第七,人称「柳」,祖籍河东(今山西永济),徙居崇安(今福建)。祖父柳崇,以儒学名,父柳宜,曾仕南唐,为监察御史,入宋后授沂州费县令,官终工部侍郎。永少时流连于汴京,在秦楼楚馆中恣情游宴。后曾西游成都、京兆,遍历荆湖、吴越。景祐元年(1034)登进士第,历任睦州团练推官、馀杭令、定海晓峰盐场监官、泗州判官、太常博士,终官屯田员外郎,世称「柳屯田」。为人放荡不羁,终身潦倒。晚年流落不偶,卒于润州(今江苏镇江)。身后很凄凉,由歌女们聚资营葬。《宋史》无传,事迹散见笔记、方志。善为诗文,「皆不传于世,独以乐章脍灸人口」(《清波杂志》卷八)。所著《乐章集》凡一百五十馀曲。其词自成一派,世称「屯田蹊径」、「柳氏家法」。《避暑录话》卷三记西夏归朝官语:「凡有井水饮处,即能歌柳词」可见柳词影响之大。其词对后世词家及金元戏曲、明清小说有重大影响。词集名《乐章词》,主要内容描写歌妓舞女的生活和思想,抒发自己的不平和牢骚以及羁旅行役之苦、离别怀人之情。都市的风物之美、社会的富庶在词中也得到突出的表现。如描写杭州风光的《望海潮》,相传金主完颜亮读到「重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。」之句,「遂起投鞭渡江之志。」在为歌女们写作的词篇中,表现了对她们的同情,唱出了她们的心声。在这类词中,也有一些庸俗的内容和颓废的情调。艺术成就最高的是羁旅行役之作。《雨霖铃》、《八声甘州》是这方面的代表作,融情入景,有点有染,感人至深。同时,赋予身世之叹和浓重的伤感情调,为人们千古传诵。柳永是北宋第一个专力写词的作家,在词的发展史上有着突出的贡献。首先,他始衍慢词。运用铺叙、渲染等手法,扩大了词的容量。其次,以俚语、俗语入词,呈现口语化的特色。同时,在艺术上运用传统的情景交融、点染等手法,又善于化用前人诗句入词,使词作韵味隽永、深婉含蓄。由于在题材和艺术上都有创新,所以流传很广。甚至连西夏也「凡有井水饮处,即能歌柳词」。有《乐章集》传世,存词210多首,按宫调编次,共16个宫调150个词调,这说明柳永的作品不仅是词集而且是可以入乐演唱的唱本,故名《乐章集》。
离别 婉约 女子

本文提供采莲令·月华收原文,采莲令·月华收翻译,采莲令·月华收赏析,采莲令·月华收拼音版,柳永简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/5320.html