谢新恩·冉冉秋光留不住拼音版

作者:李煜 朝代:宋朝
谢新恩·冉冉秋光留不住原文
冉冉秋光留不住,满阶红叶暮。
又是过重阳,台榭登临处,茱萸香坠。
紫菊气,飘庭户,晚烟笼细雨。
雍雍新雁咽寒声,愁恨年年长相似。
谢新恩·冉冉秋光留不住拼音版
rǎn rǎn qiū guāng liú bú zhù ,mǎn jiē hóng yè mù 。
yòu shì guò zhòng yáng ,tái xiè dēng lín chù ,zhū yú xiāng zhuì 。
zǐ jú qì ,piāo tíng hù ,wǎn yān lóng xì yǔ 。
yōng yōng xīn yàn yān hán shēng ,chóu hèn nián nián zhǎng xiàng sì 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李煜的诗词大全 李煜的代表作 写过的诗词

《虞美人·风回小院庭芜绿》 《阮郎归·呈郑王十二弟》 《阮郎归·呈郑王十二弟》 《九月十日偶书》 《子夜歌·人生愁恨何能免》 《清平乐·别来春半》 《南歌子(云鬓裁新绿)》 《更漏子(柳丝长)》 《谢新恩·冉冉秋光留不住》 《赐宫人庆奴》 《渔父·浪花有意千里雪》 《相见欢(无言独上西楼)》 《浣溪沙(红日已高三丈透)》 《忆江南·多少恨》 《破阵子·四十年来家国》 《感怀》 《浣溪沙·转烛飘蓬一梦归》 《长相思·一重山》 《长相思·一重山》 《浪淘沙令·帘外雨潺潺》 《挽辞》 《相见欢·无言独上西楼》 《临江仙(樱桃落尽春归去)》 《喜迁莺(晓月堕)》 《谢新恩·秦楼不见吹箫女》 《菩萨蛮·花明月暗笼轻雾》 《书灵筵手巾》 《子夜歌(人生愁恨何能免)》 《捣练子令(云鬟乱)》 《蝶恋花(遥夜亭皋闲信步)》 《破阵子·四十年来家国》 《虞美人·春花秋月何时了》 《临江仙·樱桃落尽春归去》 《相见欢(林花谢了春红)》 《题金楼子后》 《浣溪沙·红日已高三丈透》 《阮郎归(东风吹水日衔山)》 《菩萨蛮》 《望远行·碧砌花光照眼明》 《临江仙(庭空客散人归后)》 《临江仙·樱桃落尽春归去》 《送邓王二十弟从益牧宣城》 《相见欢·林花谢了春红》 《清平乐(别来春半)》 《清平乐·别来春半》 《病中感怀》 《望江梅(闲梦远,南国正清秋)》 《菩萨蛮·花明月暗笼轻雾》 《病起题山舍壁》 《虞美人(风回小院庭芜绿)》 《书琵琶背》 《木兰花·晓妆初了明肌雪》 《木兰花·晓妆初了明肌雪》 《渔父(一棹春风一叶舟)》 《虞美人·风回小院庭芜绿》 《捣练子令·深院静》 《玉楼春(晚妆初了明肌雪)》 《渡中江望石城泣下》 《菩萨蛮(蓬莱院闭天台女)》 《渔父(一名渔歌子)》 《相见欢·林花谢了春红》 《云鬓裁新绿,》 《乌夜啼(昨夜风兼雨)》 《更漏子(金雀钗)》 《虞美人(春花秋月何时了)》 《三台令(不寐倦长更)》 《谢新恩(樱花落尽阶前月)》 《浪淘沙(往事只堪哀)》 《长相思(一名双红豆、山渐青、忆多娇)》 《捣练子令·深院静》 《望江南·闲梦远》 《谢新恩(冉冉秋光留不住)》 《渔父(浪花有意千里雪)》 《浪淘沙·往事只堪哀》 《望江南(多少恨)》 《菩萨蛮(花明月暗笼轻雾)》 《病中书事》 《后庭花破子(玉树后庭前)》 《浣溪沙(转烛飘蓬一梦归)》 《谢新恩(樱花落尽春将困)》 《乌夜啼·昨夜风兼雨》 《捣练子令(深院静)》 《赐宫人庆奴》 《菩萨蛮(铜簧韵脆锵寒竹)》 《长相思(云一緺)》 《喜迁莺·晓月坠》 《子夜歌(寻春须是先春早)》 《采桑子(亭前春逐红英尽)》 《乌夜啼·昨夜风兼雨》 《虞美人·春花秋月何时了》 《渔父·浪花有意千里雪》 《浪淘沙(一名卖花声)》 《捣练子(一名深院月)》 《临江仙·樱桃落尽春归去》 《一斛珠·晓妆初过》 《望江梅(闲梦远,南国正芳春)》 《一斛珠(晓妆初过)》 《浪淘沙令·帘外雨潺潺》 《谢新恩·冉冉秋光留不住》 《采桑子(一名丑奴儿、罗敷媚、罗敷艳歌)》

谢新恩·冉冉秋光留不住注释

①这首词据《历代诗余》注:“单调,五十一字,止李煜一首,不分前后段,存以备体。”刘继增《南唐二主词笺》中也说它:“既不分段,亦不类本调,而他调亦无有似此填者。”而依《词律拾遗》则作“补调”,其注曰:“此词不分前后迭,疑有脱误。叶本(叶申芗《天籁轩词谱》)于‘处’字分段。”依此说。②冉(rǎn)冉:慢慢地、渐渐地,这里形容时光渐渐地流逝。秋光:秋天的时光。③红叶:枫、槭等树的叶子到秋天都变成了红色,统称红叶。这里指飘落的枯叶。④重阳:节日名。古人以九为阳数,因此农历九月初九称为“重九”或“重阳”。魏晋以后,习俗为这一天登高游宴。⑤台:高而上平的建筑物,供观察眺望用。榭(xiè):建筑在高土台上的敞屋,多为游观之所。台榭,台和榭,也泛指楼台等建筑物。登临处:指登高望远的地方。⑥茱(zhū)萸(yú):植物名,香味浓烈,可入药。中国古代有在重阳节佩戴茱萸以去邪辟恶的风俗王维九月九日忆山东兄弟》中有句:“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”香坠:装有香料的坠子。坠,一种从上下挂的装饰品。⑦紫菊气飘庭户:全句意思是,紫菊的香气飘散在庭户中。⑧笼:笼罩。⑨雝(yōng)雝:雝,同鈤,鸟的和鸣声。咽寒声:咽,呜咽。寒声,战栗、悲凉的声音。⑩似:《词律拾遗》、《历代诗余》中作“侣”。

谢新恩·冉冉秋光留不住赏析

  这首词从重阳习俗写作者的秋愁。词的上片和下片浑然一体,确实不好明确分开。词的开头二句先写“秋光留不住”,首先就为全词定下了悲愁叹惋的基调。作者在词里的景物描写很充分,从“红叶”满阶到“重阳”登高,既有“茱萸香坠”,也有“紫菊气飘”,时看“晚烟笼细雨”,时闻“新雁咽寒声”。这些景物描写,虽然也有些许欢乐热闹的,如重阳登高,佩茱萸以驱邪等,但更多的却是“红叶”、“晚烟”、“细雨”、“新雁”等引人怅恨的凄冷景象,再加上作者有意点染的“暮”、“咽”等情状,一幅晚秋的悲凉气氛便笼罩了全篇,也十分自然地引出“愁恨年年长相似”的哀叹感慨

  “愁恨”是悲秋的内容,但是在这首词里,它的表现更为自然婉致。李煜词多有以情见景的写法,但这首词他用的却是以景见情的方式。整首词大部分都是在写景,都是在营造氛围,只是到了最后才点明主旨。这种写法铺垫充分、自然流畅,如大浪远来,初见微澜,至岸方崩石裂云,有石破天惊之感,这种笔法在写景抒情时当为借鉴。但是在这首词中,李煜仍不免有以情见景之嫌,所以整词情调不明快,悲愁感伤的气氛稍浓。

李煜简介

李煜(937-978),初名从嘉,字重光,号钟隐,南唐中主第六子。徐州人。宋建隆二年(961年)在金陵即位,在位十五年,世称李后主。他嗣位的时候,南唐已奉宋正朔,苟安于江南一隅。宋开宝七年(974年),宋太祖屡次遣人诏其北上,均辞不去。同年十月,宋兵南下攻金陵。明年十一月城破,后主肉袒出降,被俘到汴京,封违命侯。太宗即位,进封陇西郡公。太平兴国三年(978)七夕是他四十二岁生日,宋太宗恨他有「故国不堪回首月明中」之词,命人在宴会上下牵机药将他毒死。追封吴王,葬洛阳邙山。后主前期词作风格绮丽柔靡,还不脱「花间」习气。国亡后在「日夕只以眼泪洗面」的软禁生涯中,以一首首泣尽以血的绝唱,使亡国之君成为千古词坛的「南面王」(清沈雄《古今词话》语),正是「国家不幸诗家幸,话到沧桑语始工」。这些后期词作,凄凉悲壮,意境深远,已为苏辛所谓的「豪放」派打下了伏笔,为词史上承前启后的大宗师,如王国维人间词话》所言:「词至李后主而眼界始大,感慨遂深。」至于其语句的清丽,音韵的和谐,更是空前绝后的了。后主本有集,已失传。现存词四十四首。
秋天

本文提供谢新恩·冉冉秋光留不住原文,谢新恩·冉冉秋光留不住翻译,谢新恩·冉冉秋光留不住赏析,谢新恩·冉冉秋光留不住拼音版,李煜简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/5632.html