浪淘沙慢·梦觉透窗风一线拼音版

作者:柳永 朝代:清朝
浪淘沙慢·梦觉透窗风一线原文

梦觉透窗风一线,寒灯吹息。那堪酒醒,又闻空阶,夜雨频滴。嗟因循、久作天涯客。负佳人、几许盟言,便忍把、从前欢会,陡顿翻成忧戚。 愁极,再三追思,洞房深处,几度饮散歌阑,香暖鸳鸯被。岂暂时疏散,费伊心力。殚云尤雨,有万般千种,相怜相惜。恰到如今,天长漏永,无端自家疏隔。知何时、却拥秦云态?原低帏昵枕,轻轻细说与,江乡夜夜,数寒更思忆。

浪淘沙慢·梦觉透窗风一线拼音版

mèng jiào tòu chuāng fēng yī xiàn ,hán dēng chuī xī 。nà kān jiǔ xǐng ,yòu wén kōng jiē ,yè yǔ pín dī 。jiē yīn xún 、jiǔ zuò tiān yá kè 。fù jiā rén 、jǐ xǔ méng yán ,biàn rěn bǎ 、cóng qián huān huì ,dǒu dùn fān chéng yōu qī 。 chóu jí ,zài sān zhuī sī ,dòng fáng shēn chù ,jǐ dù yǐn sàn gē lán ,xiāng nuǎn yuān yāng bèi 。qǐ zàn shí shū sàn ,fèi yī xīn lì 。dān yún yóu yǔ ,yǒu wàn bān qiān zhǒng ,xiàng lián xiàng xī 。qià dào rú jīn ,tiān zhǎng lòu yǒng ,wú duān zì jiā shū gé 。zhī hé shí 、què yōng qín yún tài ?yuán dī wéi nì zhěn ,qīng qīng xì shuō yǔ ,jiāng xiāng yè yè ,shù hán gèng sī yì 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳永的诗词大全 柳永的代表作 写过的诗词

《如鱼水(二之二·仙吕调)》 《红窗听(仙吕调)》 《早梅芳》 《二郎神·炎光谢》 《昼夜乐(洞房记得初相遇)》 《受恩深(大石调)》 《玉楼春(五之三·大石调)》 《安公子·远岸收残雨》 《木兰花慢·拆桐花烂熳》 《瑞鹧鸪(二之二)》 《甘草子(秋尽)》 《诉衷情近(二之一·林钟商)》 《送征衣·过韶阳》 《看花回(二之一·大石调)》 《婆罗门令(双调)》 《锦堂春(坠髻慵梳)》 《倾杯乐(大石调)》 《引驾行(中吕调)》 《一寸金(小石调)》 《凤衔杯(二之一·大石调)》 《木兰花(四之二·林钟商)》 《送征衣·过韶阳》 《木兰花(四之四·林钟商)》 《慢卷袖(闲窗烛暗)》 《迎春乐(林钟商)》 《倾杯(大石调)》 《减字木兰花(仙吕调)》 《迷神引(中吕词)》 《安公子(远岸收残雨)》 《凤栖梧(三之三·小石调)》 《雪梅香·景萧索》 《洞仙歌(中吕调)》 《蝶恋花·伫倚危楼风细细》 《秋夜月·当初聚散》 《八声甘州·对潇潇暮雨洒江天》 《忆帝京·薄衾小枕凉天气》 《满江红(四之一·仙吕调)》 《醉蓬莱(林钟商)》 《浪淘沙慢·梦觉透窗风一线》 《凤栖梧(蜀锦地衣丝步障)》 《惜春郎(大石调)》 《卜算子(歇指调)》 《玉楼春(五之四·大石调)》 《愁蕊香引(小石调)》 《少年游(十之五·林钟商)》 《隔帘听(林钟商)》 《洞仙歌》 《六么令(仙吕调)》 《巫山一段云(五之一·双调)》 《少年游(十之九·林钟商)》 《迷神引(一叶扁舟轻帆卷)》 《忆帝京·薄衾小枕凉天气》 《笛家弄(花发西园)》 《昼夜乐·洞房记得初相遇》 《瑞鹧鸪(二之一)》 《斗百花·满搦宫腰纤细》 《归去来(平调)》 《望海潮·东南形胜》 《法曲献仙音(小石调)》 《采莲令·月华收》 《瑞鹧鸪(二之二·南吕调)》 《少年游(参差烟树灞陵桥)》 《柳初新(大石调)》 《早梅芳(海霞红)》 《凤栖梧(帘下清歌帘外宴)》 《倾杯(黄钟羽)》 《鹊桥仙(歇指调)》 《凤凰阁》 《蝶恋花·伫倚危楼风细细》 《玉楼春(凤楼郁郁呈嘉瑞)》 《抛球乐(林钟商)》 《尾犯(夜雨滴空阶)》 《黄莺儿(园林晴昼春谁主)》 《尉迟杯(宠佳丽)》 《木兰花慢·拆桐花烂熳》 《斗百花(飒飒霜飘鸳瓦)》 《望汉月(平调)》 《望远行(仙吕调)》 《思归乐(林钟商)》 《殢人娇(林钟商)》 《燕归梁(中吕调)》 《内家娇(林钟商)》 《鹤冲天(大石调)》 《玉山枕(仙吕调)》 《荔枝香(歇指调)》 《木兰花慢·拆桐花烂漫》 《雨霖铃(寒蝉凄切)》 《永遇乐(二之二·歇指调)》 《少年游·参差烟树灞陵桥》 《破阵乐·露花倒影》 《玉楼春(皇都今夕知何夕)》 《两同心(二之二·大石调)》 《安公子(中吕调)》 《定风波·自春来》 《轮台子(中吕调)》 《浪淘沙漫(梦觉、透窗风一线)》 《鹤冲天·黄金榜上》 《采莲令·月华收》 《诉衷情近(二之二·林钟商)》 《诉衷情近(雨晴气爽)》

浪淘沙慢·梦觉透窗风一线译文及注释

译文一觉醒来时,一缕寒风透过窗棂吹进房中,把孤灯吹熄。酒醒后的凄凉本已难耐,又听见屋外台阶上的落雨点点滴滴。可叹我迁延漂泊,孑然一身,沦落天涯。如今想起来,真是辜负了佳人的一片真情,多少山盟海誓竟成空言,又怎能忍心把从前的两情欢愉,陡然间变成眼下这孤独忧戚。愁闷之极!反复地回忆,想当初那洞房深处,多少次畅饮欢歌,双双游嬉于鸳鸯被底。那时节我尽心奉承,生怕耗费她一点气力。万种柔情,千般亲昵,我二人缠绵无尽,两情相依相惜。看如今,漫漫长夜漏壶永滴,就这样两地相思隔绝千里。我真是自寻离愁,却让你牵肠挂肚徒悲凄。不知要等到哪日,你我重拥鸳鸯被,共度欢情,如胶似漆。到那时,愿帷幕低垂玉枕亲昵。我会轻轻细说告诉你,在这偏远的寒江水乡,我夜夜难眠,数着寒更把你思念,把你惦记。

注释① 因循:不振作之意。② 陡顿:突然。③ 殚(dān)云尤雨:指男女贪恋欢情。殚,困扰,纠缠。④ 秦云:秦楼云雨。形容男欢女爱。⑤昵:亲近,亲昵。

浪淘沙慢·梦觉透窗风一线赏析

  这是柳永创制的慢词的一个范例。原《浪淘沙》词,为28字或54字体,而柳永这首慢词,则为135字之长篇。此词分三片。第一片写夜半酒醒时的悲戚,第二片追思以往之情事,第三片写眼前相思之情。对主人公的心理及思想活动,都给予了充分的体现。

柳永简介

柳永(987?─1055后)原名三变,字景庄,后改名永,字耆卿。排行第七,人称「柳」,祖籍河东(今山西永济),徙居崇安(今福建)。祖父柳崇,以儒学名,父柳宜,曾仕南唐,为监察御史,入宋后授沂州费县令,官终工部侍郎。永少时流连于汴京,在秦楼楚馆中恣情游宴。后曾西游成都、京兆,遍历荆湖、吴越。景祐元年(1034)登进士第,历任睦州团练推官、馀杭令、定海晓峰盐场监官、泗州判官、太常博士,终官屯田员外郎,世称「柳屯田」。为人放荡不羁,终身潦倒。晚年流落不偶,卒于润州(今江苏镇江)。身后很凄凉,由歌女们聚资营葬。《宋史》无传,事迹散见笔记、方志。善为诗文,「皆不传于世,独以乐章脍灸人口」(《清波杂志》卷八)。所著《乐章集》凡一百五十馀曲。其词自成一派,世称「屯田蹊径」、「柳氏家法」。《避暑录话》卷三记西夏归朝官语:「凡有井水饮处,即能歌柳词」可见柳词影响之大。其词对后世词家及金元戏曲、明清小说有重大影响。词集名《乐章词》,主要内容描写歌妓舞女的生活和思想,抒发自己的不平和牢骚以及羁旅行役之苦、离别怀人之情。都市的风物之美、社会的富庶在词中也得到突出的表现。如描写杭州风光的《望海潮》,相传金主完颜亮读到「重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。」之句,「遂起投鞭渡江之志。」在为歌女们写作的词篇中,表现了对她们的同情,唱出了她们的心声。在这类词中,也有一些庸俗的内容和颓废的情调。艺术成就最高的是羁旅行役之作。《雨霖铃》、《八声甘州》是这方面的代表作,融情入景,有点有染,感人至深。同时,赋予身世之叹和浓重的伤感情调,为人们千古传诵。柳永是北宋第一个专力写词的作家,在词的发展史上有着突出的贡献。首先,他始衍慢词。运用铺叙、渲染等手法,扩大了词的容量。其次,以俚语、俗语入词,呈现口语化的特色。同时,在艺术上运用传统的情景交融、点染等手法,又善于化用前人诗句入词,使词作韵味隽永、深婉含蓄。由于在题材和艺术上都有创新,所以流传很广。甚至连西夏也「凡有井水饮处,即能歌柳词」。有《乐章集》传世,存词210多首,按宫调编次,共16个宫调150个词调,这说明柳永的作品不仅是词集而且是可以入乐演唱的唱本,故名《乐章集》。
写风 孤独 思念

本文提供浪淘沙慢·梦觉透窗风一线原文,浪淘沙慢·梦觉透窗风一线翻译,浪淘沙慢·梦觉透窗风一线赏析,浪淘沙慢·梦觉透窗风一线拼音版,柳永简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/5689.html