二郎神·炎光谢拼音版

作者:柳永 朝代:清朝
二郎神·炎光谢原文
炎光谢。过暮雨、芳尘轻洒。乍露冷风清庭户,爽天如水,玉钩遥挂。应是星娥嗟久阻,叙旧约、飙轮欲驾。极目处、微云暗度,耿耿银河高泻。
闲雅。须知此景,古今无价。运巧思、穿针楼上女,抬粉面、云鬟相亚。钿合金钗私语处,算谁在、回廊影下。愿天上人间,占得欢娱,年年今夜。
二郎神·炎光谢拼音版
yán guāng xiè 。guò mù yǔ 、fāng chén qīng sǎ 。zhà lù lěng fēng qīng tíng hù ,shuǎng tiān rú shuǐ ,yù gōu yáo guà 。yīng shì xīng é jiē jiǔ zǔ ,xù jiù yuē 、biāo lún yù jià 。jí mù chù 、wēi yún àn dù ,gěng gěng yín hé gāo xiè 。
xián yǎ 。xū zhī cǐ jǐng ,gǔ jīn wú jià 。yùn qiǎo sī 、chuān zhēn lóu shàng nǚ ,tái fěn miàn 、yún huán xiàng yà 。diàn hé jīn chāi sī yǔ chù ,suàn shuí zài 、huí láng yǐng xià 。yuàn tiān shàng rén jiān ,zhàn dé huān yú ,nián nián jīn yè 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳永的诗词大全 柳永的代表作 写过的诗词

《甘草子·秋暮》 《曲玉管(大石调)》 《望海潮·东南形胜》 《玉楼春(五之一·大石调)》 《倾杯乐(散水调)》 《黄莺儿(园林晴昼春谁主)》 《笛家弄(仙吕宫)》 《婆罗门令(双调)》 《思归乐(林钟商)》 《斗百花·满搦宫腰纤细》 《二郎神·炎光谢》 《浪淘沙慢·梦觉透窗风一线》 《斗百花(满搦宫腰纤细)》 《秋夜月·当初聚散》 《竹马子(仙吕调)》 《少年游·参差烟树灞陵桥》 《洞仙歌》 《诉衷情近(二之一·林钟商)》 《浪淘沙慢·梦觉透窗风一线》 《二郎神·炎光谢》 《玉蝴蝶·望处雨收云断》 《八声甘州·对潇潇暮雨洒江天》 《木兰花(四之四·林钟商)》 《卜算子慢(江枫渐老)》 《玉楼春(皇都今夕知何夕)》 《定风波·自春来》 《古倾杯(林钟商)》 《洞仙歌(中吕调)》 《玉蝴蝶(五之四·仙吕调)》 《归去来(中吕调)》 《小镇西犯(仙吕调)》 《内家娇(林钟商)》 《归朝欢(别岸扁舟三两只)》 《应天长(林钟商)》 《玉楼春(阆风歧路连银阙)》 《戚氏(晚秋天)》 《雨霖铃·寒蝉凄切》 《雪梅香·景萧索》 《木兰花(海棠·三之二·林钟商)》 《永遇乐(二之二·歇指调)》 《尾犯·夜雨滴空阶》 《尾犯(林钟商)》 《忆帝京(薄衾小枕凉天气)》 《祭天神(中吕调)》 《定风波(双调)》 《少年游(十之十·林钟商)》 《祭天神(歇指调)》 《西施(三之二·仙吕调)》 《雨霖铃(寒蝉凄切)》 《少年游(十之七·林钟商)》 《昼夜乐·洞房记得初相遇》 《征部乐(雅欢幽会)》 《满江红(四之二·仙吕调)》 《夜半乐·冻云黯淡天气》 《临江仙引·上国》 《永遇乐(二之一·歇指调)》 《浪淘沙令(歇指调)》 《燕归梁(中吕调)》 《安公子(远岸收残雨)》 《柳初新(大石调)》 《迷仙引·才过笄年》 《巫山一段云(五之三·双调)》 《透碧霄(南吕调)》 《双声子·晚天萧索》 《采莲令(月华收、云淡霜天曙)》 《婆罗门令(昨宵里恁和衣睡)》 《少年游(十之五·林钟商)》 《金蕉叶(大石调)》 《集贤宾(林钟商)》 《尉迟杯(双调)》 《女冠子·淡烟飘薄》 《玉楼春(星闱上笏金章贵)》 《殢人娇(林钟商)》 《瑞鹧鸪(二之二)》 《女冠子(夏景)》 《玉蝴蝶(望处雨收云断)》 《雪梅香(景萧索)》 《如鱼水(二之二·仙吕调)》 《望海潮·东南形胜》 《玉女摇仙佩·佳人》 《满江红(暮雨初收)》 《诉衷情近(二之二·林钟商)》 《尾犯·夜雨滴空阶》 《促拍满路花(仙吕调)》 《凤归云(林钟商)》 《西平乐(小石调)》 《采莲令·月华收》 《斗百花(三之一)》 《少年游(长安古道马迟迟)》 《看花回(二之二·大石调)》 《木兰花慢(三之三·南吕调)》 《木兰花(四之一·林钟商)》 《正宫》 《尉迟杯(宠佳丽)》 《玉蝴蝶(五之三·仙吕调)》 《木兰花慢·拆桐花烂熳》 《长寿乐(平调)》 《洞仙歌(仙吕调)》 《惜春郎(大石调)》 《巫山一段云(五之四·双调)》

二郎神·炎光谢赏析

  这是一首咏七夕佳期的作品。作者一反以往七夕诗词的伤感情调,把天上牛郎织女鹊桥相会的美丽传说和人间李隆基杨玉环马嵬死别的动人故事,演绎、融汇为一个纯情浪漫、晶莹剔透的意境,抒发了对纯真爱情的美好祝愿和热烈向往。全词语言通俗易懂,形象鲜明生动,情调闲雅欢娱,给人以充分的艺术享受。

  上片着重写天上,开篇以细致轻便的笔调描绘出七夕清爽宜人的氛围,诱人进入浪漫的遐想界。首韵“炎光谢”,说明炎夏暑热已退,一开头即点出秋令。“炎光”谓骄阳,代指夏暑。先说初秋,再从入暮写起,导入七夕:阵黄昏过雨,轻洒芳尘,预示晚上将是气候宜人和夜空清朗了。“乍露冷风清庭户爽”,由气候带出场景。“庭户”是七夕乞巧的活动场所。古时人们于七夕佳期,往往庭前观望天上牛郎织女的相会。接下来一句“天如水、玉钩遥挂”意思是说:秋高气爽,碧天如水,一弯上弦新月,出现远远的天空,为牛郎织女的赴约创造了最适宜的条件。“应是星娥嗟久阻,叙旧约、飚轮欲驾”,想象织女嗟叹久与丈夫分离,将赴佳期时心情急切,于是乘驾快速的风轮飞渡银河。织女本为星名,故称“星娥”。“极目处、微云暗度,耿耿银河高泻”,表现了人们盼望天上牛郎织女幸福地相会。他们凝视高远的夜空,缕缕彩云飘过银河,而银河耿耿发亮,牛郎织女终于欢聚,了却一年的相思之债。上片动静结合,虚实相间,从景物描写到幻想神游的推移中,寄寓了人们对爱情幸福的美好遐想。的场面,也无热闹浓烈的气氛,各家于庭户乞巧望月,显得闲静幽雅。这种闲雅的情趣之中自有很不寻常的深意。词人强调“须知此景,古今无价”,提醒人们珍惜佳期,从中足见柳永对七夕的特殊重视,反映了宋人的民俗观念。以下数句着重写民间七夕的活动,首先是乞巧。据古代岁时杂书和宋人笔记,所谓乞巧,是以特制的扁形七孔针和彩线,望月穿针,向织女乞取巧艺。这是妇女们的事。“楼上女”是说此女本居于楼上,穿针乞巧时才来到庭中的。所以接着说:“抬粉面”,加以“云鬟相亚”,写姑娘们虔诚地手执金针,仰望夜空,乌云般美丽的发鬟都向后低垂。“亚”通压,谓低垂之状。此句写得形神兼备,廖廖数语,姑娘们追求巧艺的热切与虔诚便活灵活现地跃然纸上了。接下来的一句:“钿合金钗私语处,算谁在、回廊影下”,写七夕的另一项重要活动,这既是词人浪漫的想象,也是历史的真实。自唐明皇与杨妃初次相见,“定情之夕,授金钗钿合以固之”(《长恨歌传》),他们“七月七日长生殿,夜半无人私语时”

  也就传为情史佳话。唐宋时男女选择七夕定情,交换信物,夜半私语,可能也是民俗之一。作者将七夕民俗的望月穿针与定情私语绾合一起,毫无痕迹,充分表现了节序的特定内容。词的上片主要写天上的情景,下片则主要写人间的情景;结尾的“愿天上人间,占得欢娱,年年今夜”,既总结全词,又点明主题。它表达了词人对普天下有情人的美好祝愿和人们对幸福生活渴望,展示了作者热诚而广阔的胸怀。

  这首词,写天上是为了衬托人间,用典故是为了映衬现实,落脚点是人间的欢乐和世俗的幸福。作者把“天街夜色凉如水”的意象世界与“钿合金钗私语处”的心灵世界和谐地统一起来,描绘了一幅欢乐、祥和、幸福而又温馨的七夕夜色图,发出了珍惜良宵、莫负美景的呼唤。这呼唤,久远地回响一代又一代读者的心田。

柳永简介

柳永(987?─1055后)原名三变,字景庄,后改名永,字耆卿。排行第七,人称「柳」,祖籍河东(今山西永济),徙居崇安(今福建)。祖父柳崇,以儒学名,父柳宜,曾仕南唐,为监察御史,入宋后授沂州费县令,官终工部侍郎。永少时流连于汴京,在秦楼楚馆中恣情游宴。后曾西游成都、京兆,遍历荆湖、吴越。景祐元年(1034)登进士第,历任睦州团练推官、馀杭令、定海晓峰盐场监官、泗州判官、太常博士,终官屯田员外郎,世称「柳屯田」。为人放荡不羁,终身潦倒。晚年流落不偶,卒于润州(今江苏镇江)。身后很凄凉,由歌女们聚资营葬。《宋史》无传,事迹散见笔记、方志。善为诗文,「皆不传于世,独以乐章脍灸人口」(《清波杂志》卷八)。所著《乐章集》凡一百五十馀曲。其词自成一派,世称「屯田蹊径」、「柳氏家法」。《避暑录话》卷三记西夏归朝官语:「凡有井水饮处,即能歌柳词」可见柳词影响之大。其词对后世词家及金元戏曲、明清小说有重大影响。词集名《乐章词》,主要内容描写歌妓舞女的生活和思想,抒发自己的不平和牢骚以及羁旅行役之苦、离别怀人之情。都市的风物之美、社会的富庶在词中也得到突出的表现。如描写杭州风光的《望海潮》,相传金主完颜亮读到「重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。」之句,「遂起投鞭渡江之志。」在为歌女们写作的词篇中,表现了对她们的同情,唱出了她们的心声。在这类词中,也有一些庸俗的内容和颓废的情调。艺术成就最高的是羁旅行役之作。《雨霖铃》、《八声甘州》是这方面的代表作,融情入景,有点有染,感人至深。同时,赋予身世之叹和浓重的伤感情调,为人们千古传诵。柳永是北宋第一个专力写词的作家,在词的发展史上有着突出的贡献。首先,他始衍慢词。运用铺叙、渲染等手法,扩大了词的容量。其次,以俚语、俗语入词,呈现口语化的特色。同时,在艺术上运用传统的情景交融、点染等手法,又善于化用前人诗句入词,使词作韵味隽永、深婉含蓄。由于在题材和艺术上都有创新,所以流传很广。甚至连西夏也「凡有井水饮处,即能歌柳词」。有《乐章集》传世,存词210多首,按宫调编次,共16个宫调150个词调,这说明柳永的作品不仅是词集而且是可以入乐演唱的唱本,故名《乐章集》。
七夕节 向往 爱情 祝福

本文提供二郎神·炎光谢原文,二郎神·炎光谢翻译,二郎神·炎光谢赏析,二郎神·炎光谢拼音版,柳永简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/6085.html