双声子·晚天萧索拼音版

作者:柳永 朝代:清朝
双声子·晚天萧索原文
晚天萧索,断蓬踪迹,乘兴兰棹东游。三吴风景,姑苏台榭,牢落暮霭初收。夫差旧国,香径没、徒有荒丘。繁华处,悄无睹,惟闻麋鹿呦呦。
想当年、空运筹决战,图王取霸无休。江山如画,云涛烟浪,翻输范蠡扁舟。验前经旧史,嗟漫载、当日风流。斜阳暮草茫茫,尽成万古遗愁。
双声子·晚天萧索拼音版
wǎn tiān xiāo suǒ ,duàn péng zōng jì ,chéng xìng lán zhào dōng yóu 。sān wú fēng jǐng ,gū sū tái xiè ,láo luò mù ǎi chū shōu 。fū chà jiù guó ,xiāng jìng méi 、tú yǒu huāng qiū 。fán huá chù ,qiāo wú dǔ ,wéi wén mí lù yōu yōu 。
xiǎng dāng nián 、kōng yùn chóu jué zhàn ,tú wáng qǔ bà wú xiū 。jiāng shān rú huà ,yún tāo yān làng ,fān shū fàn lí biǎn zhōu 。yàn qián jīng jiù shǐ ,jiē màn zǎi 、dāng rì fēng liú 。xié yáng mù cǎo máng máng ,jìn chéng wàn gǔ yí chóu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳永的诗词大全 柳永的代表作 写过的诗词

《凤栖梧(帘下清歌帘外宴)》 《雨霖铃·寒蝉凄切》 《剔银灯(仙吕调)》 《慢卷绸(双调)》 《破阵乐(露花倒影)》 《阳台路(林钟商)》 《小镇西(仙吕调)》 《竹马子(仙吕调)》 《归朝欢(双调)》 《尾犯(林钟商)》 《定风波·自春来》 《鹊桥仙(歇指调)》 《引驾行(中吕调)》 《十二时(秋夜)》 《金蕉叶(大石调)》 《留客住(林钟商)》 《破阵乐·露花倒影》 《木兰花令(仙吕调)》 《八声甘州·对潇潇暮雨洒江天》 《归去来(中吕调)》 《定风波·自春来》 《蝶恋花(伫倚危楼风细细)》 《清平乐(越调)》 《曲玉管(大石调)》 《塞孤(般涉调)》 《满江红(四之一·仙吕调)》 《少年游·长安古道马迟迟》 《双声子·晚天萧索》 《梦还京(大石调)》 《玉楼春(五之五·大石调)》 《木兰花(四之四·林钟商)》 《八声甘州(对潇潇暮雨洒江天)》 《戚氏(中吕调)》 《昼夜乐(洞房记得初相遇)》 《诉衷情(林钟商)》 《木兰花(四之一·林钟商)》 《黄莺儿(园林晴昼春谁主)》 《鹤冲天(黄金榜上)》 《望远行(中吕调)》 《雪梅香·景萧索》 《鹤冲天·黄金榜上》 《瑞鹧鸪(吴会风流)》 《法曲第二(小石调)》 《内家娇(林钟商)》 《迷神引(一叶扁舟轻帆卷)》 《雨霖铃·寒蝉凄切》 《玉楼春(五之四·大石调)》 《女冠子·淡烟飘薄》 《玉蝴蝶·望处雨收云断》 《雪梅香(景萧索)》 《秋夜月·当初聚散》 《安公子(中吕调)》 《破阵乐·露花倒影》 《促拍满路花(仙吕调)》 《玉蝴蝶·望处雨收云断》 《木兰花(杏花·三之一·林钟商)》 《昼夜乐·洞房记得初相遇》 《少年游(十之六·林钟商)》 《斗百花(飒飒霜飘鸳瓦)》 《尉迟杯(双调)》 《昼夜乐·洞房记得初相遇》 《少年游(十之八·林钟商)》 《倾杯(鹜落霜洲)》 《浪淘沙令(歇指调)》 《诉衷情近(雨晴气爽)》 《倾杯乐(仙吕宫)》 《斗百花·满搦宫腰纤细》 《木兰花慢·拆桐花烂漫》 《集贤宾(小楼深巷狂游遍)》 《鹤冲天(大石调)》 《巫山一段云(五之四·双调)》 《戚氏(晚秋天)》 《浪淘沙漫(梦觉、透窗风一线)》 《锦堂春(坠髻慵梳)》 《凤栖梧(三之三·小石调)》 《击梧桐(中吕调)》 《少年游(十之四·林钟商)》 《荔枝香(歇指调)》 《忆帝京(薄衾小枕凉天气)》 《尉迟杯(宠佳丽)》 《八六子(平调)》 《少年游(十之五·林钟商)》 《迎新春(大石调)》 《笛家弄(仙吕宫)》 《夜半乐·冻云黯淡天气》 《长寿乐(般涉调)》 《彩云归·蘅皋向晚舣轻航》 《透碧霄(南吕调)》 《红窗听(仙吕调)》 《应天长(林钟商)》 《黄莺儿·园林晴昼春谁主》 《少年游(十之九·林钟商)》 《两同心(二之一·大石调)》 《驻马听(凤枕鸾帷)》 《凤归云(林钟商)》 《红窗迥·小园东》 《金蕉叶(厌厌夜饮平阳第)》 《浪淘沙慢·梦觉透窗风一线》 《祭天神(中吕调)》 《木兰花慢·拆桐花烂漫》

双声子·晚天萧索注释

①兰棹:画船的美称。②三吴:说法不一,今采《水经注》之说,指吴兴(浙江吴兴)、吴郡(江苏苏州)、会稽(浙江绍兴)。③姑苏台榭:指姑苏台,在苏州市郊灵岩山。春秋时吴王夫差与西施曾在此游宴作乐。④牢落:稀疏。⑤香径:指采香径,在灵岩山上,是当年吴国宫女采集花草所走之路。⑥麋鹿呦呦:呦呦,鹿鸣之声。吴国大夫伍员曾谏夫差拒绝越国求和,夫差不听。伍员认为夫差如此一意孤行,必将亡国,吴王宫殿不久也将变成废墟,故愤言:“臣今见麋鹿游姑苏之台也。”⑦图王取霸:指吴越为建立王霸事业而纷争图谋。⑧翻输:反不如。范蠡,春秋末政治家,曾协助越王勾践复国灭吴,功成后乘扁舟泛游于太湖中,避免了杀身之祸。⑨前经旧史:前人的重要著作和史记。

双声子·晚天萧索赏析

  此词以“晚秋”作为背景,抒发了词人吊古伤今历史感慨柳永的游踪,从汴京出发,经汴河东下至江淮一 带,再向南到镇江、苏州、杭州,随着他的愈走愈远,他内心因羁旅生涯而引发的伤感情绪,也愈来愈浓,到达苏州时游姑苏台就写下了这首《双声子》。词一开始即以“晚天萧索”来渲染气氛,引起下文。接着两句“断蓬踪迹,乘兴兰棹东游”,前句写自己似断根的蓬草随风飘荡,因仕途坎坷不甚得意,而发牢骚之语。后句则表示自己随遇而安,不妨尽情欢笑,故乘兴兰棹东游。接下来“三吴风景,姑苏台榭,牢落暮霭初收”,嚣闹繁华的城市已经是远远地消失,清冷荒凉的历史陈迹触目惊心地扑入眼帘,境界顿时开阔,并把人带入历史的回忆中去。紧接着便以层层铺叙之法,推出“夫差旧国”,昔日的香径已成荒丘,繁华似锦的姑苏台榭如伍子胥所预言的那样成了野鹿出没之所,那些风流豪奢都随着时间的推移而烟消云散了。换头之后词人进一步拓开词境,“想当年”三句,在读者面前展现了一幅历史画面,吴王夫差与越王勾践的你争我夺,到头来只是一场空!用一“空”字冠于“运筹决战”之前,具有了历史的穿透力,使词作的主题得到深化。而当人们从历史的纷争中又回到现实时,放眼远眺,只见“江山如画,云涛烟浪”,山河依旧,人事全非,只有那激流勇退的范蠡,在越国胜利之后,随即驾扁舟逍遥于五湖的明智之举,使人至今仍十分叹服。在这样的历史反思之中,功名、利禄,一切都被淡化了,当然词人的坎坷不平也愈来愈随之消解了。“验前经旧史”三句,以“前经旧史”验之,当时记载的风流人物和他们那轰轰烈烈的事业,早已消失到历史的长河之中,现在只剩下“斜阳暮草茫茫”,令人勾起“万古遗愁”。

  柳永词的风格一般是艳而柔,但本词却表现了他的另一面,即对现实遭遇的不满和怨叹,具有一定的思想深度。本词以深秋萧索、黯淡的景色为背景,展开了历史与现实、繁华与荒凉、图王取霸与江湖隐者之间错综的对比,具有极强的艺术感染力。柳永以词抒写登临怀古之思,感怀身世之情,具有“初发轫”的意义,在拓宽词的内容方面对后世产生不可忽视的影响。项安世《平斋杂说》说他的“长调尤能以沉雄之魄,清劲之气,寄奇丽之情,作挥绰之声”。这个评价是比较客观准确的。

柳永简介

柳永(987?─1055后)原名三变,字景庄,后改名永,字耆卿。排行第七,人称「柳」,祖籍河东(今山西永济),徙居崇安(今福建)。祖父柳崇,以儒学名,父柳宜,曾仕南唐,为监察御史,入宋后授沂州费县令,官终工部侍郎。永少时流连于汴京,在秦楼楚馆中恣情游宴。后曾西游成都、京兆,遍历荆湖、吴越。景祐元年(1034)登进士第,历任睦州团练推官、馀杭令、定海晓峰盐场监官、泗州判官、太常博士,终官屯田员外郎,世称「柳屯田」。为人放荡不羁,终身潦倒。晚年流落不偶,卒于润州(今江苏镇江)。身后很凄凉,由歌女们聚资营葬。《宋史》无传,事迹散见笔记、方志。善为诗文,「皆不传于世,独以乐章脍灸人口」(《清波杂志》卷八)。所著《乐章集》凡一百五十馀曲。其词自成一派,世称「屯田蹊径」、「柳氏家法」。《避暑录话》卷三记西夏归朝官语:「凡有井水饮处,即能歌柳词」可见柳词影响之大。其词对后世词家及金元戏曲、明清小说有重大影响。词集名《乐章词》,主要内容描写歌妓舞女的生活和思想,抒发自己的不平和牢骚以及羁旅行役之苦、离别怀人之情。都市的风物之美、社会的富庶在词中也得到突出的表现。如描写杭州风光的《望海潮》,相传金主完颜亮读到「重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。」之句,「遂起投鞭渡江之志。」在为歌女们写作的词篇中,表现了对她们的同情,唱出了她们的心声。在这类词中,也有一些庸俗的内容和颓废的情调。艺术成就最高的是羁旅行役之作。《雨霖铃》、《八声甘州》是这方面的代表作,融情入景,有点有染,感人至深。同时,赋予身世之叹和浓重的伤感情调,为人们千古传诵。柳永是北宋第一个专力写词的作家,在词的发展史上有着突出的贡献。首先,他始衍慢词。运用铺叙、渲染等手法,扩大了词的容量。其次,以俚语、俗语入词,呈现口语化的特色。同时,在艺术上运用传统的情景交融、点染等手法,又善于化用前人诗句入词,使词作韵味隽永、深婉含蓄。由于在题材和艺术上都有创新,所以流传很广。甚至连西夏也「凡有井水饮处,即能歌柳词」。有《乐章集》传世,存词210多首,按宫调编次,共16个宫调150个词调,这说明柳永的作品不仅是词集而且是可以入乐演唱的唱本,故名《乐章集》。
羁旅 写景 吊古伤今

本文提供双声子·晚天萧索原文,双声子·晚天萧索翻译,双声子·晚天萧索赏析,双声子·晚天萧索拼音版,柳永简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/6154.html