山亭柳·赠歌者拼音版

作者:晏殊 朝代:宋朝
山亭柳·赠歌者原文
家住西秦。赌博艺随身。花柳上、斗尖新。偶学念奴声调,有时高遏行云。蜀锦缠头无数,不负辛勤。
数年来往咸京道,残杯冷炙谩消魂。衷肠事、托何人。若有知音见采,不辞遍唱阳春。一曲当筵落泪,重掩罗巾。
山亭柳·赠歌者拼音版
jiā zhù xī qín 。dǔ bó yì suí shēn 。huā liǔ shàng 、dòu jiān xīn 。ǒu xué niàn nú shēng diào ,yǒu shí gāo è háng yún 。shǔ jǐn chán tóu wú shù ,bú fù xīn qín 。
shù nián lái wǎng xián jīng dào ,cán bēi lěng zhì màn xiāo hún 。zhōng cháng shì 、tuō hé rén 。ruò yǒu zhī yīn jiàn cǎi ,bú cí biàn chàng yáng chūn 。yī qǔ dāng yàn luò lèi ,zhòng yǎn luó jīn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

晏殊的诗词大全 晏殊的代表作 写过的诗词

《中秋月(十轮霜影转庭梧)》 《喜迁莺·花不尽》 《浣溪沙·小阁重帘有燕过》 《少年游·重阳过后》 《踏莎行·祖席离歌》 《破阵子》 《浣溪沙·玉碗冰寒滴露华》 《山亭柳·赠歌者》 《睿恩新》 《少年游》 《胡捣练》 《无题·油壁香车不再逢》 《望仙门》 《破阵子·春景》 《清平乐·红笺小字》 《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》 《诉衷情(寿)》 《采桑子·时光只解催人老》 《踏莎行·碧海无波》 《浣溪沙·一曲新词酒一杯》 《木兰花·池塘水绿风微暖》 《清平乐·金风细细》 《殢人娇》 《玉堂春》 《浣溪沙·一曲新词酒一杯》 《渔家傲·画鼓声中昏又晓》 《采桑子(石竹)》 《木兰花·池塘水绿风微暖》 《浣溪沙·一向年光有限身》 《滴滴金》 《玉楼春·春恨》 《山亭柳·赠歌者》 《破阵子·燕子欲归时节》 《木兰花·燕鸿过后莺归去》 《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》 《木兰花·燕鸿过后莺归去》 《踏莎行·小径红稀》 《清平乐·金风细细》 《诉衷情·东风杨柳欲青青》 《采桑子·时光只解催人老》 《玉楼春·春恨》 《浣溪沙(一曲新词酒一杯)》 《破阵子·春景》 《渔家傲·画鼓声中昏又晓》 《送凌侍郎还宣州》 《长生乐》 《喜迁莺·花不尽》 《凤衔杯》 《鹊踏枝》 《瑞鹧鸪》 《诉衷情·芙蓉金菊斗馨香》 《踏莎行·小径红稀》 《秋蕊香》 《拂霓裳》 《清平乐·红笺小字》 《无题·油壁香车不再逢》 《踏莎行·碧海无波》 《诉衷情·东风杨柳欲青青》 《浣溪沙·玉碗冰寒滴露华》 《相思儿令》 《少年游·重阳过后》 《望汉月》 《撼庭秋·别来音信千里》 《红窗听》 《浣溪沙·一向年光有限身》 《燕归梁》 《瑞鹧鸪(咏红梅)》 《渔家傲》 《诉衷情·芙蓉金菊斗馨香》 《送凌侍郎还宣州》 《破阵子·燕子欲归时节》 《迎春乐》 《撼庭秋·别来音信千里》 《踏莎行》

山亭柳·赠歌者注释

博:一本作“薄”。念奴:唐天宝间有名的歌女。采:选择、接纳。徧(biàn):同“遍”。

山亭柳·赠歌者赏析

  从词中“家住西秦”、“来往咸京道”等句,可知此词是作者晚年知永兴(治所今陕西西安)时所作。这首词在《珠玉词》中是别具一格的。

  起首一句,是歌女声口,语气自信而又自负。“家住西秦”是写实,因为下面有“数年来往咸京道”的句子,歌女当是住陕西附近。“赌”是比赛竞争之意。这两句是歌女述说自己的出身,自言具有多种浪漫的艺术技能,敢和人比赛竞争。“花柳上,斗尖新。偶学念奴声调,有时高遏行云”,仍然是歌女十分自负的口气。“花柳上,斗尖新”之“花柳”代指一切歌舞艺术才能技巧。“斗”,仍是竞赛之意。“尖”,是高处,是过人之处。“新”,不是陈陈相因的旧套。合起来,这是歌女说自己多种艺术才能上敢和大家竞赛,并且比别人高超,新颖独创,绝不流俗。“偶学念奴声调,有时高遏行云”,是具体形象地夸述自己的才能如何。“偶”,有随便之意。“念奴”是唐天宝年间有名的歌女。词中歌女似乎自豪地诉说:我偶尔随便一唱当年念奴曾经唱过的歌,能让天上的行云停住,听我歌唱,足见我唱得有多么美,多么动听。“高遏行云”,语出《列子·问》,说古有歌者秦青“抚节悲歌,声振林木,响遏行云”。这几句,当是失意回忆当年得意情事所言,所以,每一句自负的话后面,都有一种反衬中的失意悲慨。自负的口气,实是自负的不平。“蜀锦缠头无数,不负辛勤”,写当年得意之时,歌声一发,令众人倾倒,博得赏赐无数,不辜负自己多年的辛劳。“蜀锦”,是四川的丝织品,当时很名贵,古时歌女多以锦缠头,因借“缠头”之名指称赠与她们的财帛。

  下片首句“数年来往咸京道,残杯冷炙漫消魂”,是失意后凄凉冷落境遇的写照。从词里的“西秦”、“咸京道”地点上看,当是晏殊被贬知永兴时,慨叹自己的不平境遇而作的。可见作者这首词确有“借他人酒杯浇自己块垒”之寓意。这首词的整个口吻都寄托着感慨。“残杯冷炙”语本杜甫赠韦左丞》诗:“骑驴十三载,旅食京华春。残怀与冷炙,到处潜悲辛”,这首诗是写杜甫当年身困长安时遭受的冷落。

  此处写境遇如此可悲,令人“消魂”。“衷肠事,托何人?”歌者因为封建社会女子没有独立的地位,盼望能找一个可以终生相托的人,盼望找到一个足以托身的所,可以安身立命,终生为之奉献而不改变。

  “衷肠事”,是指内心的事,这里是指终生相托的大事。接着下句说:“若有知音见采,不辞徧唱阳春”,仍是以歌女的口气自述:假如有一个知我心的人“见采”(“采”,选择、接纳),那么我将唱尽高雅美好的《阳春白雪》的曲子,把一切最美好的东西都奉献给他。这虽然是一个歌女的口吻,但又体现了一个中国旧知识分子、封建士大夫的报国之情。这里的“若有知音见采”之“若有”是实无,也就是悲叹找不到知音。所以结果只能是“一曲当筵落泪,重掩罗巾”了。可以想象得出,这个歌女酒筵前唱歌,想起当年得意之时的满堂彩声,眼下却这样凄清冷落,不禁当即流下了眼泪。而当时这个筵席前,作者由歌女之悲哀,引起了自身遭贬受逐,客居外乡的悲伤。晏殊所托喻的是歌女,而歌女内心即使有悲哀,眼中有泪水,也要“重掩罗巾”,不能让人看到。“重掩”,是屡次流泪,屡次擦干。每次感到悲哀,都要强作笑颜,其悲哀就更为深重了。

  综上,这首词是晏殊诸多诗词中的少见之作,无论是内容方面还是形式方面,都有新颖之处。词写一个红极一时的歌女因年长色衰而遭弃绝的悲剧,较有现实意义;形式是全篇以叙事为主,直陈其事,一反其风流蕴藉的风格。全词看似纯为客观叙述,但字里行间无处不包含着作者的身世感慨。

晏殊简介

晏殊(991-1055)字同叔,北宋政治家、文学家。抚州临川(今属江西)人。七岁能文,十四岁以神童召试,赐同进士出身。在真、仁两朝从秘书省正字到知制诰,礼部、刑部、工部尚书,同中书门下平章事、集贤殿大学士兼枢密使。谥元献。平生爱荐举贤才,范仲淹韩琦欧阳修等名臣皆出其门下。他一生富贵优游,所作多吟成于舞榭歌台、花前月下,而笔调闲婉,理致深蕴,音律谐适,词语雅丽,为当时词坛耆宿,在北宋文坛上享有很高的地位。诗、文、词兼擅。《宋史》本传说他「文章赡丽,应用不穷。尤工诗,闲雅有情思」。词作受冯延已的影响较深,与欧阳修并称「晏欧」。题材比较狭窄,对南唐词因袭成分较大。由于一生显贵,词作主要反映富贵闲适生活,以及在这种生活环境中产生的感触和闲愁。《浣溪沙(无可奈何花落去)》是其代表作,其中「无可奈何花落去,似曾相识燕归来」为传诵之名句。间或流露出旷达情怀,概括出对人们有启迪的人生哲理艺术风格和婉明丽,清新含蓄。所作皆为小令,善于即景抒情,以鲜明生动的形象,构成形神兼备的意境,写景重其精神,前人评为「更自神到」。语言精炼浑成。这是他的词作内容虽一般却能万口流传的主要原因。在小令的写作技巧上,晏殊有所发展,且使之日臻纯熟。原有集,已散佚,仅存《珠玉词》130多首及清人所辑《晏元献遗文》。又编有类书《类要》,今存残本。

宋词三百首 失意 感慨

本文提供山亭柳·赠歌者原文,山亭柳·赠歌者翻译,山亭柳·赠歌者赏析,山亭柳·赠歌者拼音版,晏殊简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/6944.html