临江仙·樱桃落尽春归去拼音版

作者:李煜 朝代:唐朝
临江仙·樱桃落尽春归去原文

樱桃落尽春归去,蝶翻金粉双飞。子规啼月小楼西,玉钩罗幕,惆怅暮烟垂。
别巷寂寥人散后,望残烟草低迷。炉香闲袅凤凰儿,空持罗带,回首恨依依。

临江仙·樱桃落尽春归去拼音版

yīng táo luò jìn chūn guī qù ,dié fān jīn fěn shuāng fēi 。zǐ guī tí yuè xiǎo lóu xī ,yù gōu luó mù ,chóu chàng mù yān chuí 。
bié xiàng jì liáo rén sàn hòu ,wàng cán yān cǎo dī mí 。lú xiāng xián niǎo fèng huáng ér ,kōng chí luó dài ,huí shǒu hèn yī yī 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李煜的诗词大全 李煜的代表作 写过的诗词

《望江梅(闲梦远,南国正芳春)》 《挽辞》 《柳枝(风情渐老见春羞)》 《浣溪沙·转烛飘蓬一梦归》 《忆江南·多少恨》 《乌夜啼(昨夜风兼雨)》 《三台令(不寐倦长更)》 《病中感怀》 《谢新恩·冉冉秋光留不住》 《渔父(一名渔歌子)》 《谢新恩·冉冉秋光留不住》 《阮郎归(东风吹水日衔山)》 《一斛珠(晓妆初过)》 《子夜歌(寻春须是先春早)》 《谢新恩·秦楼不见吹箫女》 《悼诗》 《望江南(多少恨)》 《临江仙·樱桃落尽春归去》 《后庭花破子(玉树后庭前)》 《书灵筵手巾》 《虞美人·春花秋月何时了》 《相见欢(无言独上西楼)》 《菩萨蛮》 《赐宫人庆奴》 《九月十日偶书》 《谢新恩(樱花落尽春将困)》 《临江仙·樱桃落尽春归去》 《阮郎归·呈郑王十二弟》 《破阵子·四十年来家国》 《望江南(多少泪)》 《喜迁莺(晓月堕)》 《破阵子·四十年来家国》 《临江仙·樱桃落尽春归去》 《浪淘沙(帘外雨潺潺)》 《阮郎归·呈郑王十二弟》 《临江仙(庭空客散人归后)》 《子夜歌·人生愁恨何能免》 《书琵琶背》 《捣练子令·深院静》 《更漏子(金雀钗)》 《虞美人·春花秋月何时了》 《开元乐(心事数茎白发)》 《临江仙(樱桃落尽春归去)》 《浪淘沙(往事只堪哀)》 《相见欢(林花谢了春红)》 《喜迁莺·晓月坠》 《蝶恋花(遥夜亭皋闲信步)》 《相见欢·林花谢了春红》 《菩萨蛮(铜簧韵脆锵寒竹)》 《乌夜啼·昨夜风兼雨》 《玉楼春(晚妆初了明肌雪)》 《虞美人(风回小院庭芜绿)》 《乌夜啼·昨夜风兼雨》 《清平乐(别来春半)》 《病起题山舍壁》 《采桑子(亭前春逐红英尽)》 《虞美人·风回小院庭芜绿》 《望远行·碧砌花光照眼明》 《秋莺》 《菩萨蛮·花明月暗笼轻雾》 《渔父·浪花有意千里雪》 《浪淘沙令·帘外雨潺潺》 《长相思·一重山》 《菩萨蛮(花明月暗笼轻雾)》 《木兰花·晓妆初了明肌雪》 《清平乐·别来春半》 《浣溪沙(转烛飘蓬一梦归)》 《喜迁莺·晓月坠》 《长相思·一重山》 《捣练子令(云鬟乱)》 《渔父(浪花有意千里雪)》 《望江南·闲梦远》 《感怀》 《虞美人·风回小院庭芜绿》 《菩萨蛮·花明月暗笼轻雾》 《清平乐·别来春半》 《相见欢·林花谢了春红》 《一斛珠·晓妆初过》 《更漏子(柳丝长)》 《浪淘沙令·帘外雨潺潺》 《相见欢·无言独上西楼》 《望江南·闲梦远》 《病中书事》 《采桑子(一名丑奴儿、罗敷媚、罗敷艳歌)》 《木兰花·晓妆初了明肌雪》 《渔父(一棹春风一叶舟)》 《青玉案(梵宫百尺同云护)》 《浪淘沙(一名卖花声)》 《谢新恩(冉冉秋光留不住)》 《渔父·浪花有意千里雪》 《捣练子(一名深院月)》 《捣练子令·深院静》 《南歌子(云鬓裁新绿)》 《浣溪沙(红日已高三丈透)》 《梅花》 《菩萨蛮(蓬莱院闭天台女)》 《望江梅(闲梦远,南国正清秋)》 《送邓王二十弟从益牧宣城》 《捣练子令(深院静)》 《浪淘沙·往事只堪哀》

临江仙·樱桃落尽春归去译文及注释

译文宗庙难献的樱桃已落尽——全都随着春天归去,无知的粉蝶儿还是寻乐双飞。杜宇转化的子规在小楼西面夜夜泣血鸣啼。倚着楼窗的玉钩罗幕了望,惆怅地看着幕烟低垂。入夜后小巷里一片岑寂,人们都以纷纷散去,凄然欲绝面对烟草低迷。炉里的香烟闲绕着绘饰凤凰的衾枕。但见她愁容满面空持罗带,怎能不令人回首恨依依。

注释①樱桃落尽:是初夏的典型景象,以之寓危亡之痛。《礼记·月令》:“仲夏之月,天子以含桃(樱桃)先荐寝庙”。李煜此时,城被围,宗庙莫保,樱桃难献,又随“春归去”而“落尽”,可见伤逝之感良深。②子规啼月:子规即杜鹃,相传为失国的蜀帝杜宇之魂所化,鸣声凄厉。③望残:眼望凄残欲绝的景象。④凤凰儿:似指衾枕上的彩饰。施肩吾抛缠头词》:“一抱红罗分不足,参差裂破凤凰儿。”⑤罗带:《古今词话》《历代诗余》均多作“裙带”,此似以喻指小周后。

临江仙·樱桃落尽春归去赏析

  此词是李煜在凉城被围中所作。公元974年(开宝七年)十月,宋兵攻金陵,次年十一月城破。词当作于公元975年(开宝八年)初夏。全词意境,皆从“恨”字生出:围城危急,无力抵御缅怀往事,触目伤情.开头“樱桃”二句,以初夏”樱桃落尽”的典型景物寓危亡之痛。此时甚感宗庙难保,樱桃难献,而又随春而归去“落尽”,伤痛良深。”蝶翻”句以粉蝶无知,回翔取乐,反衬并加深悔恨心情.“子规”句,加深了亡国之预感.句中”小楼西”的西字,不是简单的表方位,而是宋兵自西而来,故予以特别关注。“玉钩罗幕”,点明以上见闻是从小楼窗口所及。倚窗销愁,愁偏侵袭,望幕烟之低垂,对长空而惆怅,为国势朝不保夕而自伤。过片写内景,时间自暮入夜。“别巷”句写街巷人散初夜寂寥的景况,渲染环境气氛。“望残”句,刻画出凄然欲绝的惆怅之人面对“烟草低迷”的寂寥天的形象。接写室内的炉香悠闲缭绕着带有“凤凰儿”文的衾枕,却见她空持罗带的愁容。江山如此危殆,美人如此憔悴,凄惨,怎能不“回首恨依依”。结句点出一“恨”字,回贯全篇.全词所发之亡国哀怨,深切感人。

李煜简介

李煜(937-978),初名从嘉,字重光,号钟隐,南唐中主第六子。徐州人。宋建隆二年(961年)在金陵即位,在位十五年,世称李后主。他嗣位的时候,南唐已奉宋正朔,苟安于江南一隅。宋开宝七年(974年),宋太祖屡次遣人诏其北上,均辞不去。同年十月,宋兵南下攻金陵。明年十一月城破,后主肉袒出降,被俘到汴京,封违命侯。太宗即位,进封陇西郡公。太平兴国三年(978)七夕是他四十二岁生日,宋太宗恨他有「故国不堪回首月明中」之词,命人在宴会上下牵机药将他毒死。追封吴王,葬洛阳邙山。后主前期词作风格绮丽柔靡,还不脱「花间」习气。国亡后在「日夕只以眼泪洗面」的软禁生涯中,以一首首泣尽以血的绝唱,使亡国之君成为千古词坛的「南面王」(清沈雄《古今词话》语),正是「国家不幸诗家幸,话到沧桑语始工」。这些后期词作,凄凉悲壮,意境深远,已为苏辛所谓的「豪放」派打下了伏笔,为词史上承前启后的大宗师,如王国维人间词话》所言:「词至李后主而眼界始大,感慨遂深。」至于其语句的清丽,音韵的和谐,更是空前绝后的了。后主本有集,已失传。现存词四十四首。
写景 抒情

本文提供临江仙·樱桃落尽春归去原文,临江仙·樱桃落尽春归去翻译,临江仙·樱桃落尽春归去赏析,临江仙·樱桃落尽春归去拼音版,李煜简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/8540.html